Kosten peuteropvang

Een peuterspeelzaal bij SPO is goedkoper dan u denkt. Door de bijdrage van de gemeente Overbetuwe en/of de belastingdienst is het uiteindelijke uurbedrag vaak veel lager! U betaalt maximaal 40 weken per jaar een ouderbijdrage. Wij verdelen de af te nemen contracturen per jaar over 12 maanden. U ontvangt dus elke maand een factuur, ook in juli en augustus.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen of vindt u het fijn als we er samen even naar kijken? Wij leggen u graag uit wat het u gaat kosten. U kunt contact opnemen met onze afdeling planning: 026-3523356. U bent ook tijdens kantooruren van 9.00 tot 13.00 uur van harte welkom op ons kantoor. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Soorten plaatsen
Binnen onze peuterspeelzalen zijn verschillende soorten plaatsen mogelijk via een bepaalde regeling:

  1. VVE plaats peuterspeelzaal
    Uw kind komt in aanmerking voor een VVE plaats op de peuterspeelzaal als wij van het consultatiebureau een VVE-indicatie ontvangen die aan de normen (doelgroep bepaling) voldoet van de Gemeente Overbetuwe en u en uw kind in de gemeente Overbetuwe wonen.
    Het maakt niet uit of u als ouder kinderopvangtoeslag kunt ontvangen of niet. Op basis van de indicatie van het consultatiebureau doen wij u een aanbod om gebruik te kunnen maken van een VVE plaats. Een VVE plaats is altijd een combinatie van vier dagdelen per week, waarbij de ouder voor 2 dagdelen een inkomensafhankelijke bijdrage betaalt en de gemeente de andere 2 dagdelen. 
  2. Gemeentelijke subsidieplaats peuterspeelzaal.
    U kunt gebruik maken van een gemeentelijke subsidieplaats indien:

  • u en uw kind in de gemeente Overbetuwe wonen;
  • u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft.

De gemeentelijke regeling geldt voor twee dagdelen peuterspeelzaal per week gedurende de openingsweken van de peuterspeelzalen. Een minimale afname van 2 dagdelen is verplicht. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De gemeente Overbetuwe verleent maximaal 2 dagdelen subsidie.  Wilt u meer dan twee dagdelen afnemen, dan betaalt u vanaf het derde dagdeel het reguliere brutotarief. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u gebruik kunt maken van een gemeentelijke subsidieplaats.

Indien u een gemeentelijke subsidieplaats of een VVE plaats heeft, betaalt u een netto maandprijs aan SPO, afhankelijk van uw verzamelinkomen. In het overzicht hieronder kunt u zien hoeveel u per maand betaalt.

Subsidietarieven 2022 per maand voor 40 weken (2 dagdelen van 4 uur per week)

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin per jaar Netto kosten
lager dan €   20.584,00 €   32,80
€   20.585,00 €   31.648,00 €   35,20
€   31.649,00 €   43.550,00 €   48,26
€   43.551,00 €   59.235,00 €   62,14
€   59.236,00 €   85.146,00 €   90,40
€   85.147,00 € 117.989,00 € 136,80
€ 117.990,00    hoger € 174,14

3. Reguliere plaats (via Wet Kinderopvang)

Als u geen gebruik kunt maken van een gemeentelijke subsidieplaats, dan komt u in aanmerking voor een reguliere plaats en betaalt u € 9,39 bruto tarief per uur. 

Indien beide ouders werken of een opleiding of een traject naar werk volgen of een alleenstaande ouder werkt of een opleiding of traject naar werk volgt, kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. U kunt deze kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst (klik hier) of via de kinderopvangtoeslag-app van de Belastingdienst. Wilt u weten wat de netto kosten zijn? klik dan hier.