Hoe ziet een dag op een peuterspeelzaal eruit?

Regelmaat en zekerheid zijn een belangrijke basis voor ieder peuter. Daarom werken we bij de peuterspeelzalen van SPO met een vaste dagindeling. Door het afwisselende dagprogramma zullen de peuters zich niet snel vervelen. Wel is er altijd genoeg ruimte voor spontane ideeën. Bij SPO is iedere dag anders, maar de dagen voltrekken zich wel volgens een duidelijk schema.

Bij het vormen van het dagprogramma maken we gebruik van de startblokken methode. De peuters komen om de paar weken spelenderwijs alles te weten over een bepaald thema.  

De dagindeling bij de peuteropvang

Peuters kunnen gebracht worden tot een kwartier na opening van de peuterspeelzaal en opgehaald worden vanaf een kwartier vóór sluiting. Aan de openings- en sluitingstijd wordt strikt aan gehouden.

Inloopkwartier

Begroeting van de peuters en de ouders. Ouders kunnen samen met hun peuter een boekje lezen, een puzzeltje maken om op die manier de overgang van thuis naar peuterspeelzaal soepel te laten verlopen.

Begroeting peuters

De peuters worden begroet, de invulling van de dag en eventuele bijzonderheden worden besproken en de presentielijst wordt ingevuld. 

Vrij spelen

De peuters kiezen zelf een activiteit of ze doen samen een creatieve activiteit, vaak voortkomend uit het actuele thema. Ook gaat iedereen heerlijk buiten spelen.

Kring

Fruit eten, wat drinken, liedjes zingen, een spelletje doen en/of er wordt voorgelezen. Er is veel aandacht voor gesprekjes en het delen van ervaringen.

De peuters worden weer opgehaald.