Gezondheid en veiligheid voorop. 

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, de kinderen en hun ouders staat altijd voorop. We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijven de adviezen en richtlijnen van de overheid, het RIVM en de GGD opvolgen. De richtlijnen hebben wij per locatie vastgelegd. Enkele afspraken kunnen per locatie verschillen, het plan met maatregelen is op te vragen bij de locatie waar uw kind is ingeschreven.

De meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM, klik hier. Voor de meest actuele informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal, klik hier.

Corona klachten
Wanneer uw kind  klachten heeft en u besluit uw kind te testen, dan is de uitslag van een zelftest niet voldoende betrouwbaar om weer naar de peuterspeelzaal of de BSO te mogen. Bij klachten is een GGD test vereist. Wanneer u niet test, blijft de afspraak dat uw kind na 24 uur klachtenvrij weer mag komen.

Medewerkers en thuistesten
Onze medewerkers worden binnen enkele weken in de gelegenheid gesteld om met behulp van thuistesten zichzelf 2 keer per week te testen (als er geen klachten zijn). De overheid stel de zelftesten voor medewerkers van onderwijs en kinderopvang hiervoor te beschikking. Het geeft rust bij medewerkers (en daarmee ook bij u) om geregeld te kunnen vaststellen dat er geen sprake is van een besmetting.Uiteraard geldt dat bij klachten onze medewerkers zich altijd zullen laten testen bij de GGD.

Compensatie ouderbijdrage lockdown (sluiting 16-12-2020 tot en met 07-02-2021)
De overheid zorgt ervoor dat alle ouders de betaalde ouderbijdrage gedurende de sluitingsperiode (lockdown) terugkrijgen. Dit gebeurt net als in het voorjaar 2020 door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en deze heeft aangevraagd. Indien u gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieplaats krijgt u via ons de ouderbijdrage terug in dezelfde maand als de SVB de ouderbijdrage terugbetaalt. Het maakt niets uit of het daarbij gaat om een peuterspeelzaal of een BSO. Deze regeling geldt voor ALLE kinderen die gebruik maken van de kinderopvang.

Zodra wij meer weten over het moment van het terugbetalen van de ouderbijdrage informeren wij u hierover. 
Please read the English translation by 'handige informatie' on this page.

Protocol kinderopvang.

In aanvulling op onze mail van 3 februari wijzen wij u op het nieuwste Corona-protocol voor de Kinderopvang.

Er zijn daarin een paar belangijke aanpassingen gedaan die wij vanaf nu zullen gaan hanteren:

  • Er geldt vanaf heden het besluit dat op al onze locaties mondkapjes door externen worden gedragen
  • Medewerkers uit KO hebben binnenkort voorrang in de teststraat (wordt nu door de GGD voorbereid)
  • In geval van positieve test: 7 dagen in thuisquarantaine en daarna nog 24 uur klachtenvrij alvorens weer te mogen starten
  • Bij een besmette huisgenoot: adviezen GGD zijn leidend
  • Komen kinderen/ouders uit een land met code rood of oranje: 10 dagen in quarantaine. Kinderen zijn in die tijd niet welkom

De uitwerking kan nog per locatie verschillen. Daarvoor verwijzen wij u ook graag naar het tabblad van de locatie waar uw kind naar toe gaat.

Meer informatie vindt u op:

De beslisboom voor de peuterspeelzaal kinderen. 

De branchevereniging BOINK heeft in samenwerking met onder andere het RIVM een beslisboom gemaakt. Deze gebruiken wij als leidraad. Met de beslisboom kunnen ouders beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag.
De laatste versie van de beslisboom kunt u hier downloaden.

Bent u op vakantie geweest in landen met een oranje of rood reisadvies? 

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Een actueel overzicht van oranje en rode gebieden is te vinden op Nederland wereldwijd. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat u en uw gezin in quarantaine gaan. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. 

Het Rijksoverheid legt op hun site uit waar u als gezin rekening mee moet houden. 

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
- Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten.
- Als u geen klachten heeft, werkt u zoveel mogelijk thuis of probeert u uw werktijden te verspreiden.
- Zorg dat kinderen door 1 persoon worden gebracht.
- Houd het afscheid kort.
- Zorg voor goede hygiënemaatregelen:

  • was uw handen regelmatig met water en zeep;
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes; 
  • geen handen schudden; 
  • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Heeft u nog vragen?

Op deze pagina hebben wij veel informatie staan. Staat uw vraag hier niet bij of heeft u meer vragen over hoe SPO omgaat met de coronasituatie? Neem dan contact op met één van de leidsters van de locatie waar uw kind staat ingeschreven. U kunt ook contact opnemen met ons kantoor van maandag t/m vrijdag van 9:00 t/m 16:00 uur op 026-3523356 of een mail sturen naar: infospo@spa-spo.nl. 

Tijdens de kerstvakantie hebben wij andere openingstijden. Dit kunt u hier vinden.

Websites met algemene informatie.