Beleid en protocollen

Op deze pagina vindt u de volgende protocollen en regelingen van SPO.

  • AVG procedure
  • Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
  • Meldcode huidelijk geweld
  • Vaccinatiebeleid
  • Strategisch beleidsplan
  • AVG - procedure SPO
  • Voedingsbeleid
  • Interne klachtenprocedure
  • Openbaar jaarverslag klachten SPO
  • Stichting Peutercentra Overbetuwe Geschilvrij verklaring 2020