Beleid en protocollen

Op deze pagina vindt u de volgende protocollen en regelingen van SPO.

 • AVG procedure
 • Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
 • Meldcode huidelijk geweld
 • Vaccinatiebeleid
 • Strategisch beleidsplan
 • Voedingsbeleid
 • Interne klachtenprocedure
 • Openbaar jaarverslag klachten SPO
 • Stichting Peutercentra Overbetuwe Geschilvrij verklaring 2020
 • Algemene voorwaarden dagopvang & bso (Skar)
 • Leveringsvoorwaarden (Skar)
 • Huisreglement (Skar)
 • Privacy verklaring (Skar)