Beleid en protocollen

Op deze pagina vindt u de volgende protocollen en regelingen van SPO.

  • AVG procedure.
  • Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag.
  • Meldcode huidelijk geweld.
  • Interne klachtenprocedure.
  • Vaccinatiebeleid.
  • Strategisch beleidsplan.
  • AVG - procedure SPO.
  • Voedingsbeleid.