Ligging.

Peuterspeelzaal Sunte Werfert, onderdeel van Kindcentrum Sunte Werfert is gelegen in het centrum van Elst in een prachtig klassiek schoolgebouw.
De locatie onderscheidt zich door kleine groepen en veel ruimte. De ingang van de peuterspeelzaal is via het plein aan de Prinses Irenestraat te bereiken. 

Beschrijving van de locatie binnen.

De speelzaal is een ruim, licht lokaal waar peuters zich al snel vertrouwd en veilig voelen. Er zijn hoeken ingericht met uitdagende materialen. Er is een groot gevarieerd aanbod van spel- en ontwikkelingsmateriaal aangepast op de leeftijdsgroep 2 tot 4 jaar.

Er wordt gewerkt met een vast dagritme: we maken daarbij gebruik van dagritmekaarten. Hiermee maken we voor de peuters inzichtelijk welke activiteiten we achtereenvolgens doen. Dat geeft houvast en structuur.

De enthousiaste pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren iedere peuter in spel en ontwikkeling. Wij werken vanuit het educatieve programma “Startblokken”: een methode met spel als basis zodat peuters spelend leren. Daardoor wordt er thematisch gewerkt met wisselende en uitdagende onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van de peuters liggen.

Samenwerking in het kindcentrum.

Ons lokaal ligt naast het kleuterlokaal en verderop in het gebouw is kinderopvang De Kikkerkoning gevestigd (0-4 jarigen): er zijn veel mogelijkheden om samen te werken zodat alle kinderen in het kindcentrum elkaar kennen en van elkaar leren.

Met de kleutergroep naast ons, kunnen we alle kansen benutten om activiteiten samen te doen: samen gymmen, het inrichten van een gezamenlijke themahoek, buitenspelen, leren van- en met elkaar. Doordat we samen optrekken maakt het de overgang van peuters naar groep 1 gemakkelijk en zorgen we voor een doorlopende leerlijn.

Dat doen we ook doordat we in het kindcentrum gezamenlijk werken met Jeelo. Jeelo is een methode gericht op samen leven, samen werken en zelfstandig leren. Jeelo sluit aan bij Startblokken-methodiek die gebruikt wordt voor baby’s en peuters. Door met elkaar dezelfde thema’s te onderzoeken, ermee te spelen en te werken, ontmoeten alle kinderen van het kindcentrum elkaar. We richten de ruimtes samen in zodat de kinderen van 0 t/m 12 jaar met elkaar deel kunnen nemen aan activiteiten.

Beschrijving van locatie buiten.

De peuters spelen buiten op het grote, zonnige speelplein van het kindcentrum. Ze kunnen hier heerlijk fietsen, steppen, rennen, tenten bouwen en spelen in de zandbak. Het plein is omheind door een hek dat zorgt voor veiligheid. Met elkaar hebben we de wens uitgesproken om het schoolplein te ‘vergroenen’. Dit hebben we inmiddels omgezet in een concreet plan: een uitdagend plein waar kinderen buiten kunnen spelen, leren en nieuwe ervaringen kunnen opdoen. We verwachten dat in de loop van 2021 de schop in de grond gaat.

Extra’s binnen Sunte Werfert.

Samen leren, spelen en feesten vieren met kinderen van 0 t/m 12 jaar. Een inpandige speel- en gymzaal, een bibliotheek lokaal, een grote moderne keuken die het hart van het centrum vormt waar kinderen kunnen bakken, koken en ontmoeten. De ligging in het centrum van Elst maakt het mogelijk om uitstapjes te maken naar de markt, de winkels,  parkjes in de omgeving en de speeltuin.