Ligging.

Peuterspeelzaal de Sterretjes bevindt zich in het multifunctionele gebouw de Zon. De ingang bevindt zich in het autoloze straatje achter de Jumbo. Ongeveer in het midden van het straatje is de (schuif)deur. Dit is tevens de ingang van de fysiotherapie.

Beschrijving van de ruimte binnen.

De lichte, ruime speelzaal is uitnodigend ingericht met hoeken en materialen die aangepast zijn aan de leeftijd en ontwikkelingsfases van de peuters.
We werken thema-gericht vanuit de methode “Startblokken”: een methode met spel als basis waardoor de peuters spelend leren. Elk dagdeel verloopt volgens een vast dagritme: dat laten we kinderen zien aan de hand van dagritmekaarten: het geeft de kinderen houvast en veiligheid.  Natuurlijk is er ook ruimte voor een spontaan idee als dat past bij de omstandigheden.
De peuterspeelzaal is ingedeeld in hoeken: een bouw/autohoek, een huishoek, leeshoek, knutselhoek, en een themahoek die wordt aangepast aan het thema. Verder staan er hoge en lage tafels, voor puzzels en spelletjes. Er is ook een hoek met een vaste kringopstelling van lage banken. Hier vinden de kringactiviteiten plaats en dit is ook een hoek waarbinnen met auto’s, treinen en constructiemateriaal gespeeld kan worden. De toiletruimte met twee kindertoiletten en een verschoontafel grenst aan de groepsruimte.

Peuters die 4 jaar worden, stromen meestal uit naar de 3 naastgelegen basisscholen, soms naar een basisschool buiten de wijk Westeraam. Als de peuter bijna 4 jaar is, vindt er een overdracht plaats van de peuterspeelzaal naar de betreffende basisschool
 
Beschrijving van de locatie buiten: De buitenruimte is zowel verhard als groen en is veilig omheind met een hek. Het buitenterrein delen we met de kinderen van kinderopvang de Toffe Peer. Er is een zandbak, en een verhard plein waar gefietst kan worden. Er is een heuvelachtig grasveldje met een glijbaan.

3-plus groep op maandagmiddag

Op maandagmiddag is er een 3-plus groep. De activiteiten van de deze middag zijn met name gericht op de wat oudere peuters vanaf (bijna) 3 jaar. De kinderen starten met een gezamenlijke lunch. Kinderen nemen zelf eten mee en gaan samen met de leidsters aan tafel eten. Daarna is er een leuk programma, met wekelijks een ander thema. Dit kan zijn bewegen, creatief (atelier), muziek en boeken.  Op het Klasbord en op het informatiebord in de hal wordt aangekondigd welk programma op welke middag aan bod komt.

Voor afname van een hele maandag (ochtend en middag) gelden onderstaande spelregels:

  • Uw peuter heeft een VVE
    Een hele dag is mogelijk naast afname van tenminste nog 3 dagdelen op andere dagen in de week. U neemt dan tenminste 5 dagdelen af. U betaalt voor het 5e dagdeel (en meer) altijd het reguliere tarief (2021: € 9,03).
  • U maakt gebruik van een gemeentelijke subsidieplaats én uw peuter heeft géén VVE
    Een hele dag is mogelijk naast afname van tenminste nog 1 dagdeel op andere dagen in de week. U betaalt voor 2 dagdelen een inkomensafhankelijke bijdrage én voor 1 dagdeel het reguliere tarief (2021: € 9,03)