Ligging

Peuterspeelzaal De Pretvogeltjes bevindt zich een mooie ruimte in het gebouw van Brede School de Vogeltuin. Het is een speellokaal aan de achterkant van het gebouw met een eigen omheind speelpleintje. Dit lokaal heeft toegang vanuit de gang waar ook de SKAR is gevestigd en is eerder door hen in gebruik  geweest. De ruimte voldoet aan alle eisen die gesteld worden. Dit biedt nieuwe kansen in de samenwerking met SKAR en de 2 basisscholen, omdat we dan dichter bij elkaar zijn. Een doorgaande lijn realiseren van peuter naar kleuter en nauw samenwerken met andere partners vinden wij erg belangrijk.

Samenwerking in de brede school

Ons lokaal ligt naast de 2 ruimtes van de dagopvang van SKAR (0-4 jarigen): dit biedt veel mogelijkheden om samen te werken zodat alle kinderen elkaar kennen en van elkaar leren. Met de kleutergroepen van de basisscholen Tuin 17 en Kon. Julianaschool in hetzelfde gebouw, kunnen we alle kansen benutten om activiteiten samen te doen. Doordat we dichtbij elkaar “wonen” kunnen we samen optrekken en de overgang van peuters naar groep 1 soepel laten verlopen. Ook is er een goede samenwerking met Kinderopvang Sam-Sammie, aan de dijk gelegen. Alle partners van onderwijs en kinderopvang werken in Heteren samen aan een stimulerend aanbod voor alle kinderen. Uiteraard biedt de inpandige bibliotheek alle mogelijkheden om het (voor) lezen al vroeg te stimuleren.

Beschrijving van de locatie binnen

De speelzaal is een ruim, licht lokaal gelegen in het verzamelgebouw de Vogeltuin in het centrum van Heteren. De toegang is via de hoofdingang in het midden van het gebouw.(gedurende Corona worden de peuters niet gebracht via de hoofdingang maar aan de achterzijde van het gebouw direct op het eigen speelpleintje)

In de Vogeltuin zijn 2 basisscholen gevestigd, een bibliotheek en kinderopvang organisatie SKAR (dagopvang 0-4 jr. en BSO). De peuterspeelzaal is zodanig ingericht dat peuters zich er snel vertrouwd en veilig voelen. Er zijn hoeken ingericht met uitdagende materialen. Er is een groot gevarieerd aanbod van spel- en ontwikkelingsmateriaal aangepast op de leeftijdsgroep 2 tot 4 jaar.

Er wordt gewerkt met een vast dagritme: we maken daarbij gebruik van dagritmekaarten. Hiermee maken we voor de peuters inzichtelijk welke activiteiten we achtereenvolgens doen. Dat geeft houvast en structuur.

De enthousiaste pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren iedere peuter in spel en ontwikkeling. Wij werken vanuit het educatieve programma “Startblokken”: een methode met spel als basis zodat peuters spelend leren. Er wordt thematisch gewerkt (steeds ongeveer 8 wk) met wisselende en uitdagende onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van de peuters liggen.

Beschrijving van de locatie buiten

De peuters spelen buiten op het omheinde, overzichtelijke peuterplein.  Ze kunnen hier heerlijk fietsen, steppen, rennen, tenten bouwen en spelen in de zandbak. Er is schaduw, zon, gras, struiken en bestrating.

U kunt een afspraak maken voor een kennismaking/rondleiding. We heten u graag welkom!