Ligging.

Peuterspeelzaal De Paddenstoel is gehuisvest in zalencentrum De Oldenburg in Driel. Er staan drie basisscholen in de directe omgeving. Er wordt samen gewerkt met de scholen door regelmatig overleg tussen de leerkrachten van groep 1 en 2 en de pedagogische medewerkers van De Paddenstoel.

Beschrijving van de locatie binnen.

De speelzaal is een ruim, licht lokaal waar peuters zich al snel vertrouwd en veilig voelen. De ruimte is overzichtelijk verdeeld in veel speel en themahoeken met uitdagende materialen. Er is een groot gevarieerd aanbod van spel- en ontwikkelingsmateriaal aangepast op de leeftijdsgroep 2 tot 4 jaar.

We werken thema-gericht vanuit de methode “Startblokken”: een methode met spel als basis waardoor de peuters spelend leren. Elk dagdeel verloopt volgens een vast dagritme: dat laten we kinderen zien aan de hand van dagritmekaarten: het geeft de kinderen houvast en veiligheid.

Beschrijving van de locatie buiten

De buitenruimte is groot en veelzijdig, omheind door middel van een hek. Dat gaat altijd op slot als we buiten zijn. Er is veel gras waar een fietspaadje doorheen slingert en een klimheuvel met glijbaan. Ook is er een ruime zandbak waar peuters graag in spelen. Er is een speelhuisje, schommel en een wippaardje.

Extra aanbod bij De Paddenstoel

Op de donderdagmiddag hebben we een 3 plus groep. Deze middag is er speciaal aandacht voor de oudste peuters.