Aanvullende Algemene voorwaarden kinderopvang

SPA en SPO horen bij Skar, onderdeel van Wij zijn JONG. Skar hanteert de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang, Dagopvang en Buitenschoolse opvang van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Deze versie uit 2016 is de meest recente versie. Er is ook een toelichtingsdocument beschikbaar. De Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang en bso.

Leveringsvoorwaarden.
Aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de branche, heeft Skar leveringsvoorwaarden opgesteld. Per 1 januari zijn de volgende leveringsvoorwaarden van kracht:

Leveringsvoorwaarden 2022 >

Huisregels. 
Onze huisregels zijn vastgelegd in het huisreglement, dat op iedere locatie van toepassing en inzichtelijk is. De locatiemanager beantwoordt graag jouw eventuele vragen over de huisregels.

Huisreglement >

Privacyreglement.
Wij hanteren het privacyreglement van ons moederbedrijf, Wij zijn JONG.

Meer weten over onze voorwaarden of jouw contract?
Neem dan eens een kijkje bij onze veelgestelde vragen.