Update Coronavirus 15 maart

Beste ouder(s) / verzorger(s),  dear parents,

Zojuist heeft het kabinet  tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat ​per 16 maart​ alle  kinderopvangorganisaties hun deuren moeten sluiten tot minimaal 6 april a.s. om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij zullen als SPA/SPO dit besluit volgen. Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een vitaal beroep blijven we open. Op maandag 16 maart en dinsdag 17 maart zal dat in de meeste gevallen nog zijn op de eigen locatie. Daar waar we moeten sluiten omdat er geen personeel beschikbaar is hebben ouders aanvullende informatie ontvangen.

We begrijpen dat dit erg vervelend is maar we hebben geen andere keus. We gebruiken de komende twee dagen om, in samenwerking met onze  partners en de gemeente, de verdere opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen in de hele gemeente goed te gaan organiseren.   Daarvoor hebben wij o.a. aan alle ouders een mail gestuurd om op korte termijn kenbaar te maken of er sprake is van een vitaal beroep en hoeveel opvang er gevraagd gaat worden.

Wij hopen van harte voor ons allemaal dat de situatie zo snel mogelijk zal normaliseren.  Gezondheid is onze hoogste prioriteit. We kunnen niet anders dan de adviezen van het RIVM  serieus te nemen en op te volgen.  Wij houden u verder op de hoogte via de gebruikelijk kanalen. 

The government has just announced during a press conference that on March 16 all childcare organizations must close their doors until at least April 6 to prevent further spread of the corona virus. As SPA / SPO we will follow this decision. We remain open to children of parents who work in a vital profession. On Monday March 16 and Tuesday March 17, this will in most cases still be at your own location. Where we have to close because there is no staff available, parents have received additional information.

We understand that this is very annoying but we have no other choice. We will use the next two days, in collaboration with our partners and the municipality, to organize the further care for children of parents in vital professions throughout the municipality. For this, we have sent an email to all parents to indicate in the short term whether there is a vital profession and how much childcare will be requested.

We sincerely hope for all of us that the situation will normalize as soon as possible. Health is our top priority. We cannot help but take the advice of RIVM seriously and follow it. We will keep you informed through the usual channels.

Hartelijke groet / best regards,

Mario Lamers

Directeur-Bestuurder