SPA en SPO sluiten aan bij de Skar Groep

SPA en SPO sluiten aan bij de Skar Groep

Vandaag sluiten SPA (Stichting Peutercentra Arnhem) en SPO (Stichting Peutercentra Overbetuwe) aan bij de Skar Groep. De partijen namen in december 2021 al een besluit tot overname.

Met de overdracht van het bestuur worden de stichtingen vanaf 1 april opgenomen in de Wij zijn JONG-organisatie. Het gaat in totaal om 34 locaties voor peuterspeelzaalwerk en 3 locaties voor buitenschoolse opvang in de gemeenten Arnhem en Overbetuwe.

Mede als gevolg van de coronapandemie zagen SPA en SPO het aantal kinderen dat gebruikmaakt van hun dienstverlening fors teruglopen. Dit leidde tot een zorgwekkende financiële situatie. Daarom werd onder andere gezocht naar samenwerking met een andere organisatie. Na zorgvuldige afweging is het besluit genomen tot overname door de Skar groep.

Samenwerking
De aansluiting van SPA en SPO bij Skar is voor beide partijen een logische stap. Zowel de dienstverlening als het werkgebied sluiten op elkaar aan. Er is binnen de organisaties veel kennis aanwezig die dankzij de aansluiting breder gedeeld zal worden. Skar is samen met zustermerken Kwink en Spelenderwijs diepgeworteld in de regio. En heeft daarmee voeling met situaties en ontwikkelingen die op regionaal niveau spelen. Met de aansluiting van SPA en SPO kunnen alle betrokken partijen een nog betere invulling geven aan de gezamenlijke maatschappelijke opdracht.

Skar en Wij zijn JONG
Skar is onderdeel van Wij zijn JONG, een missie-gedreven maatschappelijke organisatie met de missie om de ontwikkeling van kinderen te verrijken. Zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en in de toekomst. Daarom kiest Wij zijn JONG voor een bedrijfsvoering waarbij actief geïnvesteerd wordt in de organisatie. Zodat duurzame kwaliteit en innovatie geborgd blijft.