Protocol corona in de kinderopvang

Beste ouder(s) / verzorger(s),

In verband met de toenemende besmettingen heeft de overheid het coronaprotocol voor de Kinderopvang aangepast. Belangrijke wijziging is wat u moet doen als u (met uw kind) in een land bent geweest met code rood of oranje. Er is ook een nieuwe beslisboom gemaakt of kinderen wel of niet naar school, de peuterspeelzaal of de kinderopvang mogen.

Op deze pagina treft u beide stukken aan.