Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

2020: Een nieuw jaar met nieuwe kansen
SPO is begonnen aan weer een nieuw jaar met heel veel kansen en uitdagingen. We staan open voor alle nieuwe ontwikkelingen en zijn benieuwd wat het nieuwe jaar weer gaat brengen. We hebben veel te doen en gaan die uitdagingen met vertrouwen aan, samen met u als ouders van de aan ons toevertrouwde peuters.

Vakantieplanning
De vakantieplanning voor 2020 staat al een tijdje op onze website zodat u weet wanneer onze locaties gesloten zijn. Hieronder ontvangt u een overzicht van de vakantieplanning. Let op: Als extra sluitingsdag is de dag na hemelvaart toegevoegd, onze peuterspeelzalen zijn dus gesloten op vrijdag 22 mei. Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u altijd bellen naar ons centrale kantoor.

Deze data kunnen op sommige locaties afwijken. Kijk voor de precieze vakantieweken bij de locatie waar uw kind naar toe gaat.

Voorjaarsvakantie                         24 februari tot en met 28 februari 2020    
Tweede paasdag                          13 april 2020
Meivakantie                                   27 april 2020 tot en met 8 mei 2020
Hemelvaartsdag                            21 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag                      01 juni 2020
Zomervakantie                               3 juli 2020 tot en met 21 augustus 2020

Nieuwe website en nieuwe mailadressen
Vanaf maandag 20 januari hebben wij een nieuwe en frisse website. U kunt ons vinden onder www.spa-spo.nl. De website zal de komende maanden nog verder uitgebreid worden. Uiteindelijk willen we naar bijvoorbeeld digitale inschrijving toe en een portaal waar u als ouders op kunt inloggen.

De website bevat veel informatie en geeft antwoord op heel veel vragen. Bezoek onze website bijvoorbeeld als u wilt weten hoe ons beleid is rondom vaccineren of rondom privacy. Ook de mailadressen zijn veranderd. In plaats van info@spa-arnhem.nl is het mailadres voortaan infospo@spa-spo.nl. Informatie die naar de oude adressen wordt gestuurd komt als vanzelf op het nieuwe adres terecht.

Kennismaking en overleg met oudercommissie
De komende 3 maanden proberen we nader te kennis te maken met alle oudercommissies van SPO. Er zijn al verschillende afspraken gepland. Het management gaat graag in gesprek met de ouders om bijvoorbeeld te horen hoe de verruiming naar vier uur per dagdeel wordt ervaren.

Centrale Ouder Commissie
We zoeken nog ouders voor de Centrale Ouder Commissie. Vindt u het leuk om samen met een aantal andere ouders mee te denken over hoe allerlei zaken rondom de zorg voor onze kinderen nog beter kan? U kunt een e-mail sturen naar centraleoudercommissie@spa-spo.nl. Er zal een commissielid contact met u op te nemen om op al uwstar vragen antwoord te geven.

Succesverhalen
De leukste, succesvolste en verrassendste startblokkenthema’s van afgelopen jaar.

De Santenkraam Herveld
Dit was voor ons het thema “kamperen” in de periode voorafgaand aan de zomervakantie. Wij hadden een echte tent in de speelzaal  met een matrasje en  een slaapzak. Ook ontbrak de zaklamp niet. Verder hadden we ook een barbecue en tuinstoeltjes naast de tent staan. Er werd ontzettend leuk rollenspel gespeeld, de kinderen gingen “slapen” in de tent en er werd van alles klaargemaakt op de barbecue.

Pretvogeltjes Heteren
‘Ik ga naar de kapper’. Dit thema leefde bij de kinderen heel erg, was goed uit te breiden en te verdiepen waardoor we er lang mee gewerkt hebben.

De Notendop Elst
Afgelopen tijd hadden we een thema: “Dit ben ik, dat ben jij”. Het was heel erg geslaagd, omdat dit de basis is van bewust kijken en ontdekken wie jezelf bent en daarna kijken naar een ander. Met dit thema kunnen we alle ontwikkelingsgebieden ook meenemen.

De Sterretjes Elst
In de herfst was ons thema ‘wij gaan naar buiten’. We hebben veel liedjes gezongen over de herfst, en daar ook bewegingsactiviteiten aan gekoppeld. Het boek dat we uitgebreid gelezen hebben (dagelijks met kleine groepjes kinderen) was ‘Olivier’. We hebben de ouders gevraagd laarsjes en regenkleding mee te geven, zodat we altijd naar buiten konden, weer of geen weer. In de plassen stampen en eikels zoeken was een succes. In de zand-/watertafel hadden we kastanjes, eikels en noten, door de kinderen zelf meegenomen. Hier werd veel mee gespeeld. We hebben geknutseld met gekleurd brooddeeg en met eikels en kastanjes.

De Regenboog Valburg
Wij werken nu over ziek zijn. Dit thema slaat bij de kinderen enorm aan. De zieke pop is enorm vertroeteld. We hebben veel boekjes gelezen en er is een zuster geweest. Zij heeft van alles verteld en laten zien. We zijn nu vier weken bezig en ze zijn nog steeds enthousiast bezig.

Woutertje Plas Zetten
Wij gingen in juni veel naar buiten om kriebelbeestjes te zoeken.  Om ze daarna ook naar binnen te halen, ook kwam er een mierenhotel. Kinderen en ouders waren hier heel enthousiast over, het thema leefde zowel letterlijk als figuurlijk!

De Paddestoel Driel
Zij berichtten in september over hun succesvolste thema in Het Gemeentenieuws.

Peuterpraat vanuit de diverse locaties.

  • Stethoscoop is een 'betermaker'.
  • Een peuter had een 'veegje' nodig, het duurde even voor we wisten wat ze bedoelde… Ah ja natuurlijk, ze zocht een bezem.
  • Tijdens fruit eten doet een peuter twee halve druifjes op elkaar en roept:  'kijk een hamburger!'
  • En dit is een peuter die niet snel opgeeft. Zegt tijdens tekenen: 'als mijn arm moe wordt, dan ga ik met deze...'
  • Waterpokken zijn 'watervlekken'.
  • We zijn fruit aan het eten. Een peuter heeft een appel en vertelt dat mama die heeft meegenomen. We zeggen dat ze een bofkont is. Dat klopt niet volgens haar. Verontwaardigd; “Nee, ik ben een meisje!”
  • Vraagje in de kring waar ons vlees vandaan komt (binnen thema ‘de boerderij’) geeft antwoorden als “Uit de pan” en “Mama maakt dat altijd”.
  • Peuter die mee collecteert voor Jantje Beton. “Wij komen adopteren voor broodje beton”
  • We willen buiten gaan spelen maar het is mistig buiten. Eén van de peuters zegt dat het regent, waarop een andere peuter zegt: “nee hoor, het is alleen een beetje wazig”.
  • Wij hebben een open haard naast de kerstboom als kerstversiering. Eén van de peuters heeft iets weggepakt van de open haard, een andere peuter ziet dat en zegt: “ik leg het wel even terug bij het kampvuur”.

In de GROW-FLOW
Het nieuwe jaar is begonnen en daarmee is het tweede half jaar van mijn functie als pedagogisch coach een feit. Deze periode heeft voor mij en de pedagogisch medewerkers in het teken gestaan van het stellen van een coachdoel voor dit schooljaar. Wat zou je willen bereiken? Omdat dit niet altijd een eenvoudig te beantwoorden vraag is, hebben we hierbij gebruik gemaakt van het GROW model. Een handig model om inzicht te krijgen in het wat, hoe en waarom van je coachdoel.

De wensen en doelen van de pedagogisch medewerkers zijn uiteenlopend en kunnen gaan over: de peuters goed in beeld hebben, plannen en registreren van activiteiten, je aanbod aansluiten op zowel 2 als 4 jarigen, hoe de taalontwikkeling gestimuleerd kan worden als het niet vanzelf gaat enz.

En waar we het allemaal over eens zijn is dat peuters zich op hun gemak moeten voelen en lekker kunnen spelen!

Het model ziet er als volgt uit:

De G staat voor GOAL:                  
een duidelijk en vooral concreet doel, wat zou je willen bereiken?

De R staat voor REALITY:             
hoe gaat dat nu, is het doel haalbaar? Hierbij kijken we ook naar de obstakels en hulpbronnen die je tegen kan komen op weg naar je doel.

De O staat voor OPTIONS:          
ga brainstormen over mogelijkheden en ideeën om dit doel te bereiken.

De W staat voor WILL:                  
welke keuzes maak je om te komen bij je doel: welke concrete acties ga je uitvoeren, wat is een eerste stap, wanneer ga je dat doen?

Een nieuw jaar, tijd van goede voornemens en nieuwe plannen. Misschien past het GROW model wel vaker dan je denkt. Want wat is er nu leuker dan mijlpalen vieren?

Ik wens iedereen een GROW-FLOW en een doelgericht 2020!

Antoinette Thoonen
Pedagogisch coach SPO