Nieuwsbrief juli 2019

Het Centraal Kantoor is verhuisd Sinds 1 maart j.l. is het Centraal Kantoor van SPO (en SPA) verhuisd naar de Mr. B.M. Teldersstraat 13 in Arnhem. De medewerkers van het Centraal Kantoor zijn inmiddels goed gewend aan hun nieuwe werkplek. Het is een rustige omgeving met zelfs af en toe konijntjes die rond het pand lopen. Het parkeren is vele malen beter dan in de binnenstad.

Vakantierooster

Het speeljaar zit er al weer bijna op. De laatste weken zijn ingegaan en vanaf 8 juli begint de zomervakantie. Voor het vaststellen van alle vakanties in 2020 wachten we nog tot oktober. Het blijkt namelijk ieder jaar dat er verschillen zitten in de diverse kernen en scholen. We gaan eerst nog verder afstemmen met alle scholen en zullen in oktober het definitieve rooster (per locatie) aan u bekend maken. Dat zal dan ook op de website worden vermeld. De herfstvakantie en kerstvakantie zijn voor alle scholen hetzelfde. Voor 2019 zijn die als volgt vastgesteld:

  • Herfstvakantie: 14 tot en met 18 oktober (week 42)
  • Kerstvakantie: 23 december tot en met 3 januari (week 52-2019 en week 1-2020)

Centrale Ouder Commissie

Elke locatie van SPO heeft een eigen oudercommissie. Daarnaast hebben we ook een Centrale Ouder Commissie. Leden daarvan zijn ouders die regelmatig contact hebben met mij als directeur-bestuurder om samen te praten over hoe we het als SPO (en SPA) steeds weer nog beter kunnen doen. Het is namelijk voor mij ondoenlijk om met alle aparte oudercommissies regelmatig contact te hebben. Het is fijn om te kunnen melden dat onze oproep voor leden voor de Centrale Ouder Commissie heeft geleid tot de benoeming van 4 nieuwe leden: 2 ouders van SPA en 2 ouders van SPO. De leden zullen zich aan het begin van het nieuwe speeljaar nader aan u voorstellen.

Samenstelling Raad van Toezicht

SPO en SPA kent het Raad van Toezicht-model. De raad bestaat uit 5 personen, allemaal met hun eigen expertise die ze ook inzetten ten behoeve van SPO en SPA. Door het vertrek van 2 leden zijn er in mei 2019 sollicitatiegesprekken gevoerd. We zijn blij dat we uiteindelijk 2 nieuwe leden hebben gevonden die goed passen bij de uitdagingen waar SPO en SPA de komende tijd voor staat. De nieuwe leden zullen in november formeel worden aangesteld.

Eerste ervaringen Pedagogische Coach

De wet IKK schrijft voor dat wij sinds 1 januari 2019 een eigen pedagogische coach in dienst hebben. Antoinette Thoonen heeft inmiddels een half jaar ervaring bij SPO opgedaan en vertelt u graag wat haar eerste ervaringen zijn.

Het eerste half jaar van mijn functie als pedagogisch coach zit erop. Een periode van kennismaken met alle medewerkers, locaties, werkplannen en werkwijzen. Waarbij de visie van SPO zichtbaar is dat kinderen samen spelen en samen leren. Ik zie een enthousiast en ervaren team van pedagogisch medewerkers dat ook open staat voor het zetten van nieuwe stappen. Samen met hen ga ik op zoek naar het aanscherpen van de pedagogische doelen van SPO en de doelen hierin van de pedagogisch medewerkers zelf. Dat kan zijn op het vlak van inrichting van de speelruimte, de onderdelen van het dagritme, de interacties tussen peuter en pedagogisch medewerker, het plannen en uitvoeren van (VVE ) activiteiten. Ook de wijze waarop u zich als ouder betrokken voelt bij de peutergroep kan hierbij een onderwerp zijn. Met enkele van u heb ik al kennis gemaakt tijdens mijn bezoeken op de peutergroepen. Ook na de zomer zal ik weer met regelmaat op de groepen te vinden zijn. We gaan in het nieuwe schooljaar verder aan de gang met het samen spelen en samen leren, want dat geldt per slot van rekening voor ons allemaal.

“We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden, maar we worden ouder omdat we stoppen met spelen”. 
Antoinette Thoonen

Verruiming openingstijden

Wij hebben u afzonderlijk geïnformeerd over het feit dat we na de zomervakantie onze dagdelen uitbreiden naar 4 uur. We zijn oprecht overtuigd van het feit dat we daarmee een volgende stap zetten in onze streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit van ons aanbod. We hebben ons goed verdiept in wat de wetenschap vindt van wat nodig is voor 2 tot 4 jarigen, in hoe de medewerkers er tegen aan kijken (o.a. met een onderzoek door een externe onderzoeker) en hoe de scholen gebaat zijn bij een uitbreiding van het aanbod. We hebben met de oudercommissies uitgebreid gesproken op een informatie- en dialoogavond op 23 mei j.l. Al die contacten hebben geleid tot hier en daar een aanpassing van het beleid en vervolgens vooral als een gevoelde steun in de rug voor de gemaakte keuzes. Kritische vragen en opmerkingen zijn er ook geweest en dat begrijpen wij heel goed. We gaan er vanuit inmiddels op alle vragen en opmerkingen een onderbouwd antwoord te hebben gegeven. SPO is een graag geziene voorschoolse voorziening in de gemeente Overbetuwe. Dat willen we heel graag zo houden en wij vertrouwen erop dat u als ouders onze kwaliteit zult blijven zien en ervaren. Het allerbeste voor uw kind is wat we nastreven bij alles wat we doen.

Bereikbaarheid Centraal Kantoor in de zomervakantie

In de zomervakantie zijn wij van maandag 22 juli 2019 tot en met 4 augustus (week 30-31-32) telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur. De overige weken zijn we – zoals gebruikelijk – op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur.

Fijne zomervakantie

Mede namens alle medewerkers wens ik u een hele fijne zomervakantie toe. We zien u graag weer terug op maandag 19 augustus, want dan starten we het nieuwe speeljaar weer. Het zal even wennen zijn met de nieuwe openingstijden en met hier en daar nieuwe leidsters maar ik heb het volste vertrouwen dat we er samen weer een heel fijn speeljaar van gaan maken.

Hartelijke groet,

Mario Lamers Directeur-Bestuurder