Meest gestelde vragen over uw opvang voor de komende drie weken. (Most important questions)

(Below the English text)
Na de eerste berichtgeving van gisteravond hebben we vanmorgen gezien dat veel kinderen thuis zijn gebleven. Dat betekent dat u als ouder(s) / verzorger(s) alle berichtgeving rondom Corona goed heeft gevolgd.

Wij begrijpen dat er nog heel veel vragen zijn. Wat is precies een vitaal beroep? Krijg ik mijn ouderbijdrage terug?
Allemaal vragen waar de komende tijd zeker een antwoord op komt. Op een aantal vragen vindt u hier voor nu al een antwoord:

Kan ik mijn kind naar de peuterspeelzaal of de BSO brengen?
Als u als ouders werkt in een vitaal beroep dan is het antwoord: JA. U kunt uw kind op maandag 16 maart en dinsdag 17 maart brengen naar de locatie waar het altijd naar toe gaat, tenzij de locatie toch gesloten is vanwege gebrek aan personeel. Dat hoort u dan in een apart bericht.

Wat is een vitaal beroep?
De overheid heeft richtlijnen opgesteld over wat een vitaal beroep is en of dat voor beide ouders moet gelden. De meest actuele informatie daarover vindt u op de site van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

De komende 2 dagen zal deze informatie steeds worden aangepast. Wij adviseren u om regelmatig te kijken wat de laatste besluiten hierover zijn.

Hoe gaat SPA en SPO dat controleren?
Dat is een belangrijke vraag, maar de medewerkers van de kinderopvang kunnen dat niet gaan controleren. Maandag en dinsdag gaan we ervan uit dat iedereen te goeder trouw is. Hier en daar zullen mogelijk ook nog uitzonderingen worden gemaakt. Als de medewerkers het nodig vinden zal er afstemming zijn met de managers en de directie. Die nemen dan een besluit.

Wat gebeurt er vanaf woensdag 18 maart?
De gemeente en de veiligheidsregios gaan de komende 2 dagen bepalen waar kinderen van ouders met vitale beroepen worden opgevangen. Het kan dus zijn dat vanaf woensdag 18 maart uw kind op een andere locatie wordt opgevangen. Alle aanbieders voor kinderopvang alsook de scholen gaan daar samen afspraken voor maken.

Hoe zit het met de ouderbijdrage die betaald is?
Het is van groot belang dat de reguliere financiering van de kinderopvang niet op de schop gaat nu een deel van de ouders de komende drie weken geen gebruik mag maken van de normale regelingen. De overheid heeft ons gevraagd om de contracten en de betalingen voor nu gewoon in stand te houden; later wordt gekeken wat de financiële consequenties zijn voor mensen die nu geen gebruik maken van de opvang.

De minister heeft voor nu gezegd: Ik snap dat ouders zonder vitale beroepen in eerste instantie zullen denken dat ze niet willen betalen voor opvang waar ze nu geen gebruik van mogen maken. Maar als alle ouders die regeling nu gaan opzeggen, vervalt bijvoorbeeld automatisch ook hun recht op kindertoeslag. Dan zet je een circus in gang waar niemand op dit moment op zit te wachten. De prioriteit is nu om de vitale beroepen goed te faciliteren.

En verder?
Blijf de informatie op onze website volgen! We zullen de informatie zo actueel mogelijk houden.  

Heeft u vragen?
In geval van vragen kunt u contact opnemen met het RIVM of de GGD in uw regio. Bij vragen over uw persoonlijke gezondheidssituatie kunt u terecht bij uw huisarts. Voor specifieke vragen over de dienstverlening van SPA en SPO en het coronavirus kunt u mailen naar edingemans@spa-spo.nl