Vragen?

Staat uw vraag er niet bij of is het antwoord niet duidelijk genoeg? Bel ons dan gerust. Wij helpen u graag.

U kunt uw peuter ook aanmelden als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Als u kunt aantonen dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor een gemeentelijk subsidieplaats en kan uw peuter voor 2 dagdelen gedurende de schoolweken van een van onze locaties gebruik maken. U mag niet kiezen voor 1 dagdeel maar moet altijd 2 dagdelen afnemen. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De kosten per periode voor 2 dagdelen kunt u vinden bij de tarieven.

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag dan betaalt u een bruto maandbedrag. U vraag de kinderopvangtoeslag zelf bij de belastingdienst aan. Wilt u weten hoeveel u netto per uur betaald? U kunt dit terug vinden bij de tarieven. Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor een gemeentelijk subsidieplaats. U betaalt dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De kosten per periode voor 2 dagdelen vermeld bij de tarieven.

Als uw peuter een reguliere plaats gebruikt (recht op kinderopvangtoeslag) , krijgt u voor het 2e kind meer kinderopvangtoeslag dan voor het 1e kind. De netto kosten zijn dus bij het 2e kind lager. Als uw peuter een gemeentelijk subsidieplaats gebruikt (geen recht op kinderopvangtoeslag), betaalt u voor het 2e kind een lager periodebedrag. Wilt u weten wat uw korting is, neem dan contact met ons op.

Nee vooralsnog niet. Wij richten ons voorlopig alleen op peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar.

Het LRK nummer vindt u op uw aanbod en uw contract. U vindt ze ook onder het kopje onze locaties.

Als u een VVE indicatie van het consultatiebureau heeft dan kan uw peuter een van onze locatie vier dagdelen bezoeken. Twee dagdelen betaalt u zelf en twee dagdelen betaalt de gemeente (zijn voor u dus gratis).

Ja dat kan. Alle kinderen die een VVE indicatie hebben van het consultatiebureau kunnen van twee gratis VVE dagdelen gebruik maken mits u ook zelf twee dagdelen afneemt. Met andere woorden u betaalt twee dagdelen en de gemeente betaalt daarnaast het derde en of vierde dagdeel.

Elke locatie is jaarlijks gemiddeld 40 weken geopend. Bij twee dagdelen maakt uw peuter dus jaarlijks gebruik van 40 openingsweken. U betaalt dus jaarlijks 40 weken opvang.

Als u hierdoor geen recht meer kinderopvangtoeslag heeft (omdat u langer dan 3 maanden werkloos bent), dan kunt u schriftelijk een verzoek doen om uw plaats van een reguliere plaats naar een subsidieplaats te wijzigen. U kunt hier de “verklaring subsidieplaats” bij ons aanvragen. Deze vult u in en u stuurt deze verklaring samen met de gevraagde stukken naar het centraal bureau. In de maand volgend op de maand waarin wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij uw plaats wijzigen in een subsidieplaats.

Als u gebruik maakt van een subsidieplaats moet u ons informeren als u hier geen recht meer op heeft en wordt plaats van uw peuter gewijzigd in een reguliere plaats.

Als deze inkomenswijziging betekent dat u geen recht meer op een subsidieplaats heeft (omdat u nu wel kinderopvangtoeslag kunt aanvragen) moet u ons hierover direct informeren. U kunt dit doen door ons per mail hiervan op de hoogte te stellen. Als deze inkomenswijziging betekent dat alleen uw inkomen verandert maar dat u nog steeds recht heeft op een subsidieplaats dan geeft u uw nieuwe inkomensgegevens aan ons door voorzien van bewijzen.

Dit is op sommige locaties wel mogelijk. U kunt de exacte openingstijden vinden bij 'onze locaties'. Wilt u weten hoeveel dit kost? Neem dan contact op met ons kantoor. Over de extra uren opvang kunt kinderopvangtoeslag aanvraag tot aan het door de belastingdienst gestelde maximum. Als u gebruik maakt van een subsidieplaats dan is uw peuter ook meer dan twee dagdelen welkom.

U vindt de openingstijden per locatie bij 'onze locaties'. Peuters kunnen gebracht worden tot een kwartier na opening van het peutercentrum en opgehaald worden vanaf een kwartier voor sluiting. Aan de opening- en sluitingstijd wordt strikt aan de regels gehouden.

Wij plannen peuters altijd in tot en met de vierde verjaardag. Als uw peuter eerder mag starten, dan kunt u de peuteropvang uitsluitend schriftelijk opzeggen: info@spo-overbetuwe.nl. Let er wel op: wij hanteren een opzegtermijn van één maand!

U kunt uw peuter bij de locatie zelf afmelden. De telefoonnummer kunt u vinden bij 'onze locaties'. Een gemiste dagdeel kunt u niet inhalen.

U kunt niet éénmalig van dagdeel ruilen. Als u een dagdeel voor vast wilt wijzigen, dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven. De planner bekijkt voor u de mogelijkheden.

U kunt hiervoor altijd contact opnemen met het hoofdkantoor. Uw klacht kunt u ook per e-mail aan ons doorgeven. De manager van de betreffende locatie neemt contact met u op om uw klacht te bespreken.

U kunt uw peuter fruit of snoepgroenten (eventueel in stukjes gesneden) meegeven. Als uw peuter nog niet zindelijk is, dan kunt u luiers in de tas doen. Schone kleding is ook altijd handig om mee extra te geven.

Als u uw peuter bij ons aangemeld heeft en u heeft ook een bevestiging van inschrijving ontvangen, dan staat uw peuter standaard op de wachtlijst. Heeft een locatie met een lange wachtlijst wordt, dan hanteren wij een inschrijfperiode van twee maanden. Dit om iedereen zo eerlijk mogelijk in te kunnen plannen. Alle peuters worden op basis van leeftijd en de twee maanden inschrijfperiode geplaatst. Is uw peuter aan de beurt, dan ontvangt u per e-mail een aanbod van plaatsing. Gaat u akkoord met de plaatsing, dan ontvangen wij graag een reactie per e-mail. De betreffende locatie wordt geïnformeerd over de komst van uw peuter én uw contract wordt per post verstuurd.

Bij het eerste bezoek van de peuter aan het peutercentrum wordt een intakeformulier ingevuld met aanvullende gegevens die voor de peuter belangrijk zijn, zoals mogelijke voedsel allergieën, het karakter van het kind, zijn plaats in het gezin, enzovoort. Tijdens de eerste ochtend blijft de ouder meestal samen met de peuter op het peutercentrum. Na een tijdje neemt de ouder afscheid van hun peuter en kan hij/zij weer tegen het einde van een dagdeel opgehaald worden. Terwijl de peuter het peutercentrum bezoekt, kunnen ouders opvoeding ondersteunende vragen stellen aan de pedagogisch medewerkers

Als u uw peuter net zelf kunt brengen of ophalen, dan moet u dit doorgeven aan de locatie. Dan kunnen zij hier rekening mee houden en uw peuter niet aan, voor hun vreemden, meegeven. De veiligheid van een peuter is erg belangrijk bij SPO.

Neem dan contact op met één van onze medewerkers van planning en plaatsing. U kunt bellen naar 026-3523356 of mailen naar info@spa-spo.nl