Wil jij stage lopen bij SPA?

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn al onze stageplaatsen reeds ingevuld.
Volgend schooljaar ( 2022-2023 ) hebben we weer volop mogelijkheden.

Stageplek bij SPA 
Ben jij op zoek naar een leuke en leerzame stageplek, dan ben je bij SPA aan het goede adres! SPA en SPO hebben gezamenlijk 41 peuterspeelzalen, waarvan 4 BSO’s, 2 startgroepen en 2 voorschoolgroepen verspreid over de gemeenten Arnhem en Overbetuwe. Veel mogelijkheden dus voor een mooie en leerzame stageplek!     

Wij vinden het belangrijk om een steentje bij te dragen aan het opleiden van toekomstige professionals in ons vakgebied. Om die reden bieden we graag stageplaatsen aan. Onder het motto “samen spelen, samen leren”, stellen wij dagelijks de ontwikkeling van het jonge kind centraal. Als je wilt zien en leren, hoe wij dat doen, dan ben je meer dan welkom!

Belangrijk om te weten is dat al onze locaties gekwalificeerde leerbedrijven zijn. Per locatie is een praktijkbegeleider aangesteld. De praktijkbegeleider heeft veel ervaring met het begeleiden van stagiaires. SPA biedt nadrukkelijk stageplaatsen aan voor studenten van diverse Mbo- en Hbo-opleidingen. Ook leerlingen van VMBO richting Zorg en Welzijn alsook PM2 kunnen bij ons een arbeidsoriënterende stage doen. 

Aanmelding
Jaarlijks (rond mei) stellen wij een overzicht samen waarop de stagemogelijkheden voor het nieuwe schooljaar worden aangegeven. Dit overzicht communiceren wij met de MBO scholen in onze regio, die de opleidingen PM3 en PM4 verzorgen. Vervolgens vindt er informatie uitwisseling plaats en ontvangen wij de plaatsingsaanvragen van de scholen. De opleidingscoördinator van SPA stemt de plaatsingsaanvragen af met de peuterspeelzalen en de scholen. Jij als student solliciteert vervolgens naar een stageplaats en gaat op kennismakingsgesprek bij  een van onze peuterspeelzalen. Als het gesprek van beide kanten goed verloopt dan worden de afspraken vastgelegd voor jouw stage.   

Naast de aanmeldingen en plaatsingen die via de scholen verlopen, kun je als student gedurende het schooljaar ook rechtstreeks met SPA contact op nemen door een e-mail te sturen naar de opleidingscoördinator van SPA (HR@spa-spo.nl).  

Onze organisatie is aangesloten bij de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Je kunt SPA ook vinden op hun site. 

Indien je rechtstreeks je stageverzoek aan ons stuurt, dan willen we het volgende van je weten: 

  1. Wat is je opleiding en bij welke opleidingsorganisatie volg je je opleiding?
  2. Welk niveau volg je en in welk studiejaar zit je?
  3. Wat is de stageperiode?
  4. Wat is je motivatie om in een van onze peuterspeelzalen je stage te komen doen?
  5. Wat wil je graag leren tijdens je stage, wat zijn je leerdoelen?
  6. Hoeveel dagen in de week en welke dagen ben je beschikbaar?
  7. Hoeveel uur in totaal moet je stagelopen?
  8. Heb je een speciale stageopdracht vanuit de studie?

VOG
Alle stagiaires die in totaal meer dan 60 uur stage lopen, moeten in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Zodra deze VOG gekoppeld is aan onze organisatie, mag je met je stage beginnen. Hoe je in het bezit komt van een VOG, leggen we aan je uit als de plaatsing van je stage rond is. De VOG moet vóór het begin van de stage geregeld zijn.

Stageovereenkomst
Op de peuterspeelzaal heb je een gesprek gehad met de praktijkbegeleider. Als er besloten wordt dat je stage kunt lopen, worden de afspraken die gemaakt zijn vastgelegd in de stageovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door beide partijen getekend. Dan kun je in de afgesproken periode met je mooie en leerzame stage starten.