Schoolvakanties

Vakantierooster 2021/2022

Vakantie Periode
Herfstvakantie  25 oktober tot en met 29 oktober 
Kerstvakantie 27 december tot en met 7 januari 
Voorjaarsvakantie 28 februari tot en met 4 maart                   

Meivakantie

Zomervakantie

25 april tot en met 29 april  

1 augustus tot en met 26 augustus


Openingsweken peuterspeelzalen SPA in de vakanties

Vanaf 1 januari 2022 zijn de peuterspeelzalen in Arnhem de schoolweken en drie vakantieweken geopend. Dit zijn de volgende weken in 2022:

  • De week in de meivakantie die door ministerie van OCW wordt vastgesteld: 2 mei t/m 6 mei
  • De eerste week van de zomervakantie regio zuid  die door ministerie van OCW wordt vastgesteld: 25 juli t/m 29 juli
  • De laatste week van de zomervakantie regio zuid die door ministerie van OCW wordt vastgesteld: 29 augustus t/m 2 september

De andere vakantieweken zijn de peuterspeelzalen gesloten.

Studiedagen (locaties gesloten):

Dag na hemelvaart 27 mei                                                                       

SPA volgt de landelijke feestdagen (locaties gesloten):

Nieuwjaarsdag

Tweede paasdag

1 januari 

18 april 

Hemelvaartsdag            26 mei                                                                                      
Tweede Pinksterdag 6 juni 
Kerstdagen 25 en 26 december