Kosten peuterspeelzalen

Een peuterspeelzaal bij SPA is goedkoper dan u denkt. Door de bijdrage van de gemeente Arnhem en/of de belastingdienst is het uiteindelijke uurbedrag vaak veel lager! U betaalt maximaal 40 weken per jaar een ouderbijdrage. Wij verdelen de af te nemen contracturen per jaar over 12 maanden. U ontvangt dus elke maand een factuur, ook in juli en augustus.

Heeft u vragen of vindt u het fijn als we er samen even naar kijken? Wij leggen u graag uit wat het u gaat kosten. U kunt contact opnemen met onze afdeling Planning & Plaatsing: 026-3523350. U bent ook, tijdens kantooruren, van harte welkom op ons kantoor, u hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt ook de formulierenbrigade van Rijnstad bezoeken. Klik hier voor de openingstijden en locaties.

Soorten plaatsen
Binnen onze peuterspeelzalen zijn verschillende soorten plaatsen mogelijk via een bepaalde regeling:

  1. VVE-plaats peuterspeelzaal

Uw kind komt in aanmerking voor een VVE plaats op de peuterspeelzaal als wij van het consultatiebureau een VVE-indicatie ontvangen die aan de normen (doelgroep bepaling) voldoet van de Gemeente Arnhem en u en uw kind in de gemeente Arnhem wonen.

Het maakt niet uit of u als ouder kinderopvangtoeslag kunt ontvangen of niet. Op basis van de indicatie van het consultatiebureau doen wij u een aanbod om gebruik te kunnen maken van een VVE plaats. Een VVE plaats is altijd een combinatie van vier dagdelen per week, waarbij de ouder voor 2 dagdelen een inkomensafhankelijke bijdrage betaalt en de gemeente de andere 2 dagdelen. 

  1. Gemeentelijke Subsidieplaats peuterspeelzaal (Ontwikkelrecht)

U kunt gebruik maken van een gemeentelijke subsidieplaats indien:

  • u en uw kind in de gemeente Arnhem wonen;
  • u een GelrePas heeft;
  • u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft.

De gemeentelijke regeling geldt voor minimaal twee dagdelen en maximaal vier dagdelen peuterspeelzaal per week gedurende de openingsweken van de peuterspeelzalen. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Indien u een gemeentelijke subsidieplaats of een VVE-plaats heeft, betaalt u een netto maandprijs, afhankelijk van uw verzamelinkomen. In het overzicht hieronder kunt u zien hoeveel u per maand betaalt.

Gemeentelijke subsidietabel per 01-04-2021

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin per jaar Netto tarief per maand voor
2 dagdelen per week
Netto tarief per maand voor
3 dagdelen per week
Netto tarief per maand voor
4 dagdelen per week
lager dan €   20.302,00 €   12,75* €   12,75* €   12,75*
€   20.303,00 €   31.214,00 €   27,25 €   40,88 €   54,50
€   31.215,00 €   42.953,00 €   39,25 €   58,88 €   78,50
€   42.954,00 €   58.423,00 €   52,00 €   78,00 €   104,00
€   58.424,00 €   83.979,00 €   78,00 € 117,00 € 156,00
€   83.980,00 € 116.371,00 € 120,75 € 181,13 € 241,50
€ 116.372,00 hoger € 156,75 € 235,13 € 313,50

* Inclusief de GelrePas korting.
Als uw kind een VVE verklaring heeft van het consultatiebureau is het derde en vierde dagdeel gratis.

Gaat uw peuter naar de volgende locaties, dan kunt u contact opnemen met ons voor een prijsopgaaf:

  • Speelrijk 1 kinderen die in ochtend komen
  • Speelrijk 3
  • Karbonkel Noord
  • Voorschool Eimmerssingel
  • Voorschool Zwanebloem

3. Reguliere plaats (via Wet Kinderopvang)

Als u geen gebruik kunt maken van een gemeentelijke subsidieplaats, dan komt u in aanmerking voor een reguliere plaats en betaalt u € 9,13 per uur. In onderstaand tabel kunt u de kosten per dagdeel vinden.

Indien beide ouders werken of een opleiding of een traject naar werk volgt of een alleenstaande ouder werkt of een opleiding of traject naar werk volgt, kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. U kunt deze kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst (klik hier) of via de kinderopvangtoeslag-app van de Belastingdienst. Wilt u weten wat de netto kosten zijn, klik dan hier.  

Reguliere plaats tarieven 01-04-2021

Aantal dagdelen                 per week 

1 dagdeel

2 dagdelen

3 dagdelen

4 dagdelen

Regulier tarief per maand

€   114,13

€   228,26

€   342,39

€   456,50