De dagindeling

Hoe ziet een dag op een peuterspeelzaal eruit?

Regelmaat en zekerheid zijn een belangrijke basis voor ieder peuter. Daarom werken we op een peuterspeelzaal bij SPA met een vaste dagindeling. Door het afwisselende dagprogramma zullen peuters zich niet snel vervelen. Wel is er altijd genoeg ruimte voor spontane ideeën. Bij SPA is iedere dag anders, maar de dagen voltrekken zich wel volgens een duidelijk schema.

Al onze peuterspeelzalen zijn ingericht volgens een vast patroon, waarin de veiligheid en de ontdekkingstocht van de peuter centraal staan.

Bij het vormen van het dagprogramma maken we gebruik van verschillende methodes, die erop gericht zijn het beslissend vermogen en de taalvaardigheid van de kinderen op een speelse manier te stimuleren.

De dagindeling op een peuterspeelzaal

Peuters kunnen gebracht worden tot een kwartier na opening van de peuterspeelzaal en opgehaald worden vanaf een kwartier voor sluiting. Alle locaties houden zich strikt aan de openings- en sluitingstijd.

  1. Inloopkwartier, begroeting van de peuters en de ouders. 
  2. Ouders kunnen samen met hun peuter een boekje lezen of een puzzeltje maken. 
  3. Begroeting peuters, de peuters worden begroet en de presentielijst wordt ingevuld.
  4. Speel-leren en werken in kleine groepjes. Soms wordt er zelfs individueel gewerkt.
  5. Vrij spelen, de peuters kiezen zelf een activiteit of ze doen samen een creatieve activiteit.
  6. Kring, fruit eten, wat drinken, liedjes zingen, een spelletje doen en/of er wordt voorgelezen.
  7. Speel-leren en werken in de grote groep. 
  8. Buitenspelen.
  9. De peuters worden weer opgehaald.

Inloopkwartier

De pedagogische medewerkers begroeten u en uw peuter. Er is altijd tijd voor een kort gesprekje over uw kind. De peuters beginnen te spelen en als u dat wilt, kunt u samen met uw zoon of dochter een boekje lezen of een puzzel maken. Daarna nemen alle ouders afscheid en kunnen de peuters hun papa of mama uitzwaaien.

Vrij spelen

De peuters spelen en bepalen zelf hoe hun spel verloopt. De pedagogische medewerker let erop dat er voldoende materiaal voor elk peuter aanwezig is. Daarna speelt de pedagogische medewerker met de peuters mee, met een individueel peuter of met een groepje om het spel te stimuleren. Tijdens het vrij spelen wordt er door de andere pedagogische medewerker soms een knutselactiviteit aangeboden. De peuters kiezen zelf of zij hier wel of niet aan mee doen. Als een peuter bijna vier jaar is zal de pedagogische medewerker hem of haar extra stimuleren deel te nemen.

Na een klein uur spelen geeft de pedagogische medewerker aan dat het tijd is om op te ruimen, er wordt een lied gezongen dat deze overgang ondersteunt. De pedagogische medewerkers helpen de kinderen alles op de juiste plaats terug te zetten. Als peuters iets gemaakt hebben wordt dit natuurlijk bewaard.

In de kring

Op de meeste peuterspeelzalen brengen kinderen iets te eten en te drinken mee van thuis. Als de peuters klaar zijn met eten en drinken is het tijd om samen actief te zijn. Het is belangrijk om bezig te zijn met activiteiten die aansluiten bij de interesse en ontwikkeling van de peuter. De pedagogische medewerkers zorgen voor voldoende afwisseling per dag. Bijvoorbeeld de ene dag een muziekactiviteit, de andere dag een spelactiviteit en de volgende keer doen de peuters mee aan een rollenspel of wordt er een spannend verhaal voorgelezen.

Buitenspelen

Buiten kunnen de peuters zich uitleven en lawaai maken. Ze hebben letterlijk en figuurlijk de ruimte. Ze kunnen de omgeving onderzoeken, een indruk krijgen van de buurt, van de veranderende weersomstandigheden en het verstrijken van de seizoenen.

Ophalen

Er zijn peuterspeelzalen waar de peuters buiten spelen als ze worden opgehaald, maar soms gaan de pedagogische medewerkers ook eerder naar binnen en worden de peuters daar opgehaald. Nu is er tijd voor een gesprekje met de ouder over het verloop van de dag of over het gedrag van de peuter. De peuters nemen hun spulletjes mee naar huis en nemen afscheid van de pedagogische medewerkers.