Ons jaarverslag en verkorte jaarrekening kunt u in het document hiernaast lezen.