Beleid en protocollen

Op deze pagina vindt u de volgende protocollen en regelingen van SPA.

 • AVG procedure
 • Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
 • Meldcode huidelijk geweld
 • Vaccinatiebeleid
 • Aanvullende algemene voorwaarden BSO
 • Aanvullende algemene voorwaarden peuterspeelzalen
 • Algemene voorwaarden branche organisatie kinderopvang
 • Strategisch beleidsplan
 • Interne klachtenprocedure
 • Openbaar jaarverslag klachten SPA
 • Stichting Peutercentra Arnhem Geschilvrij verklaring 2020