Beleid en protocollen

Op deze pagina vindt u de volgende protocollen en regelingen van SPA.

  • AVG procedure.
  • Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag.
  • Meldcode huidelijk geweld.
  • Interne klachtenprocedure.
  • Vaccinatiebeleid.
  • Aanvullende algemene voorwaarden BSO.
  • Aanvullende algemene voorwaarden peuterspeelzalen.
  • Algemene voorwaarden branche organisatie kinderopvang.
  • Strategisch beleidsplan.
  • AVG - procedure SPA