Functie en namen bestuurders

Raad van Bestuur/Bestuurder:
Jos Baggen, bestuurder ai
p/a Stichting Peutercentra Arnhem
Mr. B.M. Teldersstraat 13
6842 CT Arnhem
infospa@spa-spo.nl
 
Beloningsbeleid
Stichting Peutercentra Arnhem hanteert voor alle medewerkers de CAO Kinderopvang.
Voor de bestuurder wordt de adviesregeling van de beroepsvereniging directeuren kinderopvang gehanteerd. 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste beloning voor de kosten en het bijwonen van de vergadering. Zowel de beloning van de bestuurder als de beloning voor de toezichthouders vallen binnen de WNT.