Ligging

Peuterspeelzaal De Kleine Boemerang 1 en 2 zitten in het pand van buurthuis De Hobbit en is prachtig gelegen aan de Immerlooplas naast speelplaats de Hakkebrak en in de nabijheid van basisschool Mozaiek. Onze buitenruimtes grenzen aan onze lokalen. 

Beschrijving van de locatie binnen

Onze binnenruimte voldoet aan alle veiligheidseisen en is ingedeeld in 5 hoeken. Het materiaal en de kasten zijn gelabeld, zodat kinderen, medewerkers en ouders duidelijk kunnen zien waarmee er gespeeld gaat worden en zo is ook alles netjes geordend.

Beschrijving van de locatie buiten

De buitenspeelplaats grenst aan de peuterspeelzaal. Als de zon schijnt hebben wij verschillende schaduwplekken, ook voor onze zandbak. De buitenspeelplaats is veilig omheind. Wij maken gebruik van veel buitenspeelmateriaal, zoals fietsen, zandbakmateriaal en ballen.

Extra aanbod bij De Kleine Boemerang

Een maal in de week hebben wij gym van onze gymdocent in de naastgelegen grote zaal van De Hobbit.