Ligging

De Trommelaar is gehuisvest aan de achterkant van sporthal ”De Laar West” tegenover het basketbal/voetbalveld. De ingang wordt gezamenlijk gebruikt met BSO de Heksenketel.

Beschrijving van de locatie binnen

De Trommelaar heeft twee mooie en grote lokalen. De pedagogisch medewerksters van de Trommelaar kunnen hierdoor de groepen splitsen, waardoor de kinderen verschillende ervaringen kunnen op doen.

Beschrijving van de locatie buiten

De Trommelaar beschikt tevens over een ruime buitenspeelplaats.

Extra aanbod bij De Trommelaar

Op de locatie wordt peutergym gegeven.