Ligging.
Peuterspeelzaal de Springplank ligt in een mooie groene omgeving en is gehuisvest in de basisschool de Zyp. De speelzaal is ruim en licht en grenst aan een uniek buitenterrein, waar de peuters naar hartenlust kunnen spelen. Er is voldoende ruimte om te bewegen, zoals rennen, fietsen en klimmen. Het is een terrein waar veel te ontdekken valt en voldoende speelmateriaal om de fantasie te prikkelen.

Beschrijving van de locatie binnen.
We werken volgens de methode Actief leren. Dit heeft ook zo z’n effect op de indeling van de ruimte en onze manier van werken. De peuterspeelzaal is ingedeeld in verschillende duidelijke hoeken, zo hebben we een huis-, knutsel-, lees-, bouw- en puzzelhoek. Ook hebben wij een zandbak die binnen staat, een watertafel en een atelier.

Veiligheid is de basis waarop een kind kan leren en zich ontwikkelen kan. Dit bieden wij aan door middel van een duidelijke dagstructuur. Er hangen dagritmekaarten en er zijn altijd twee vaste medewerkers op de groep met daarnaast een vrijwilligster of stagiaire.

We vinden het belangrijk dat de eigenheid van een kind gezien en gewaardeerd wordt en het zich daardoor welkom voelt op de groep. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, zodat het zelfvertrouwen kan groeien.

Er zijn regelmatig thema’s waarin de sensomotorische ontwikkeling – de wisselwerking tussen de zintuigen (sensoriek) en het bewegen (motoriek) – wordt gestimuleerd. Hierbij valt te denken aan wandelingen in het bos, waarin de seizoenen duidelijk te zien, te ruiken, te voelen en te horen zijn. De verzamelde natuurlijke materialen kunnen op de thematafel in de speelzaal worden gelegd, er kan mee geknutseld worden of ze kunnen mee naar huis.

Extra aanbod.
Bij voldoende belangstelling kunnen en willen we ook graag de middagen gaan openen. Als hier interesse voor is, graag even doorgeven aan de pedagogische medewerkers.

Ouderparticipatie.
Bij de activiteiten in het peutercentrum staat het kind centraal. Maar een goede relatie tussen ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerkers in ons peutercentrum is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Vandaar dat er regelmatig breng- en haalgesprekken zijn. En er vinden drie keer per twee jaar dat een kind op de speelzaal is kindgesprekken plaats. De laatste daarvan is een overdracht naar de basisschool.

Ook organiseren wij een EHBO-cursus speciaal voor ouders. En we hebben een oudercommissie. Die geeft adviezen (adviesrecht) over het beleid van het peutercentrum. Dit kan betrekking hebben op verantwoorde kinderopvang in het algemeen en/of over bijvoorbeeld voeding. Maar ook over het pedagogisch beleid, met name veiligheid en gezondheid, openingstijden en spel- en ontwikkelingsactiviteiten.

Nieuwsberichten over de Springplank:
De Gelderlander: Juf Coby even terug naar De Springplank.

Basisschool De Zyp: klik hier voor de website van de school.