Ligging

Ons peuterspeelzaal is onderdeel van kindcentrum De Kringloop in Elderveld.

Beschrijving van de locatie binnen

Ons lokaal is gevestigd in dezelfde hal als de lokalen van de onderbouw. Er zijn verschillende hoeken waar gespeeld kan worden. Er is een bouwhoek, huishoek, puzzelhoek, leeshoek en knutselhoek. We maken gezamenlijk gebruik van de hal. Er is goed contact met de leerkrachten van de onderbouw. Hierdoor is de stap naar groep 1, wanneer de kinderen 4 jaar worden, niet zo groot.

Beschrijving van de locatie buiten

We hebben een afgeschermd speelplein waar de kinderen heerlijk kunnen spelen in de zandbak of kunnen tekenen met krijt. Verder is er ruimte om te fietsen en te klimmen.

Extra aanbod bij De Rakkertjes

Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk. Rond de schoolvakanties nodigen we regelmatig ouders uit voor een kringactiviteit. Voor de zomervakantie hebben we een gezamenlijke picknick of uitstapje.

Verder bieden wij in samenwerking met Stichting Pas een ouder-kind workshop aan.

Wij maken gebruik van het speellokaal in de school en hebben we donderdagochtend gym van een vakleerkracht van Stichting Gym en Turnen Arnhem.