Ligging

Wij zijn een kleinschalige peuterspeelzaal. De Paulusschool en peuterspeelzaal de kleine Paulus horen echt bij elkaar. We willen er voor zorgen dat kinderen goed voorbereid kunnen doorstromen naar de basisschool. Dat doen we samen!

Beschrijving van de locatie

De groepsruimte bestaat uit een ruim lokaal in wijkcentrum Symfonie, dat we delen met Rijnstad en de Speelmorgen. De groepsruimte biedt verschillende hoeken met spelmateriaal, gericht op de ontwikkeling van het kind: de bouwhoek, de huishoek, de puzzel en spelletjes hoek, de leeshoek en we hebben een eigen atelier waar we kunnen knutselen! Wij stimuleren de ontwikkeling van alle peuters met ons VVE programma Actief betrokken en de verschillende thema’s en activiteiten. We hebben een eigen buitenruimte, maar zullen ook samen met de kleuters op het aangrenzende schoolplein gaan spelen!