Peuterspeelzaal De Karbonkel bevindt zich in een mooie, sfeervolle ruimte in de Parcivalschool. De Karbonkel is een peuterspeelzaal met een antroposofische visie. De antroposofische visie vormt de basis voor de werkwijze van dit peuterspeelzaal.

Wat houdt deze visie onder andere in?

De overgang naar het peuterspeelzaal zou voor een kind zo soepel mogelijk moeten kunnen verlopen. Vandaar dat zowel alle drie de locaties eigenlijk een verlengstuk zijn van thuis. Er heerst een gezellige, warme en liefdevolle sfeer waarin de kinderen (én ouders) zich meteen thuis voelen.

Op een veelzijdige wijze willen de leidsters mogelijkheden scheppen die het zich ontwikkelende kind kan benutten. Vooral de mogelijkheden van het kind zelf worden benut. Binnen de noodzakelijke grenzen moet een kind zich vrij kunnen ontplooien, trouw aan de individuele kern die het in zich draagt. De kernvraag in deze werkwijze is voornamelijk: “Wat vraagt het kind van ons?” en niet omgekeerd: “Wat vragen of eisen wij van het kind?”

De Karbonkel biedt peuters tussen de 2 en 4 jaar een fijne plek om te spelen. Een plek waar uw kind  zich meteen thuis zal voelen, een plek waar het andere kinderen kan ontmoeten en waar het zich in vrijheid kan en mag ontwikkelen.

De antroposofie vormt de basis van onze werkwijze, maar is niet star of dogmatisch. Alle kinderen zijn welkom! 
Ook bieden we faciliteiten voor kindjes die extra zorg en aandacht nodig hebben. Vaak hebben deze kinderen een VVE-indicatie, afgegeven door het consultatiebureau. De beroepskrachten zijn VVE geschoold en deze “methode” wordt geïntegreerd in de antroposofische werkwijze.

Kom gerust eens een kijkje nemen bij ons!

Meer informatie over peuterspeelzaal de Karbonkel vindt u op de eigen website.

Verlengde openstelling

Op woensdag en vrijdag is er een mogelijkheid voor de peuters om bij De Karbonkel van 12:00 tot 12:45 uur mee te lunchen. Wilt u weten hoeveel de verlengde openstelling kost? U kunt hiervoor contact opnemen met ons kantoor. U kunt, als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, over de verlengde opvanguren ook kinderopvangtoeslag aanvragen. U geeft uw peuter een verantwoorde lunch mee voor de verlengde openstelling.

Inloopochtend

Zaterdag 21 mei 2022 is er een inloopochtend op de Karbonkel (locatie zuid). Tevens is er een Lentemarkt op de Parcivalschool met leuke kraampjes, mooie producten en leuke spulletjes. De Inloop inloop vindt plaats van 10.00-14.00 uur.