BSO CreActief! is gevestigd in Kindcentrum De Johannesschool en biedt voor- en naschoolse opvang aan op maandag tot en met vrijdag.

Een van de pijlers van deze BSO is, hoe kan het ook anders: creativiteit. Creativiteit beperkt zich niet tot de kunst, het is iets nieuws zien, kansen of oplossingen voor problemen, iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van waarnemen, denken of doen. In onze definitie is creativiteit juist een combinatie van deze drie. Verder besteden we veel aandacht aan natuur en avontuur, sport en bewegen en techniek.

Openstelling 

BSO CreActief start meteen na einde schooltijd en loopt door tot 18:30 uur.

De actuele schooltijden van basisschool Johannesschool vindt u hier.
De actuele schooltijden van basisschool het Mozaïek locatie Zwanebloemlaan 2 én Eimerssingel-Oost 264 vindt u hier.

Vakantie opening

BSO CreActief! is het hele jaar geopend. Bij onvoldoende aanmeldingen tijdens de vakantiedagen, worden de BSO locaties samen gevoegd. De locatie informeert u hier tijdig over. Alle BSO locaties zijn in de zomer tussen 25-07-2020 en 16-08-2020 gesloten (week 31-32-33).