Update over een aantal ontwikkelingen.

Beste ouder(s) / verzorger(s),

We vinden het fijn dat we weer helemaal open zijn. Ondanks de lastige corona-tijd doen we ons uiterste best om u en uw kind te geven waar u recht op heeft.
Laten we hopen dat het nu zo blijft.

De laatste weken hebben wij veel vragen gekregen over kinderen met snotneuzen. Gelukkig is het RIVM gisteren met een helder advies gekomen.
Wij nemen dat advies over. Vandaar dat vanaf nu voor alle locaties het volgende geldt:

  • Kinderen jonger dan 4 jaar met alleen neusverkoudheid én ZONDER KOORTS of andere luchtwegklachten mogen naar de peuterspeelzaal komen.
  • Kinderen uit groep 1 en 2 van het basisonderwijs met alleen neusverkoudheid én ZONDER KOORTS of andere luchtwegklachten mogen naar de BSO komen.

De kinderen voor zowel de peuterspeelzaal als de BSO moeten thuis blijven als:
•    Er in het gezin iemand anders is die besmet is met corona of klachten heeft die op corona lijken
•    Het kind In aanraking is gekomen met een persoon die positief op corona is getest
•    Ze ook benauwdheid laten zien
•    Ze flink hoesten en
•    Ze koorts hebben

U kunt dan altijd de GGD vragen om uw kind te laten testen. Daarvoor moet u bellen met het centrale nummer van de GGD: 0800 -1202
De GGD is wat terughoudend met testen van kinderen. Daarover hebben ze een brief gestuurd. Die brief hebben we voor u onderaan de pagina bijgevoegd. 

Als er 3 of méér kinderen op een locatie zijn met verdenking van Corona-klachten (koorts of benauwdheid) dan melden we dit bij de GGD.
Die zal ons dan verder adviseren in wat we het beste kunnen doen.

Nog 2 andere zaken:

  • U krijgt zeer binnenkort een mail van ons over het terugbetalen van het eigen deel van de ouderbijdrage dat word gecompenseerd door de overheid, over de periode dat we gesloten waren. We hopen dat in juli allemaal terug te betalen aan u.
  • A.s. zondag 21 juni is er om 14.45 uur een korte uitzending over SPA en SPO in het programma “Holland van Boven”(SBS 6). Als u tijd heeft is het leuk om daar naar te kijken.

Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Hartelijke groet,

Mario Lamers
Directeur-Bestuurder