De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 11 mei weer open.

Beste ouder(s, verzorger(s),

U heeft vast gehoord dat de kinderopvang na de meivakantie (vanaf 11 mei) weer open zal gaan.

Dit betekent dat in de meivakantie alleen de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare gezinssituaties geopend is en er geen “normale” vakantieopvang plaatsvindt.

Werkt u in een cruciaal beroep en u heeft in de meivakantie opvang nodig, neemt u dan contact op met onze planners, indien u dat nog niet gedaan heeft. We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de start vanaf 11 mei. We denken daarbij aan:

  • We gaan afstemmen met de scholen op welke manier zij het onderwijs aan gaan bieden, want de opvang van de BSO zal daarop aan gaan sluiten.

Daarbij gaan we uit van de regeling zoals deze nu bekend is:

  • Op de dag dat uw kind onderwijs op school heeft, kunt u gebruik maken van de BSO binnen uw contract. (daarbij zullen dagen geruild kunnen worden)
  • Op de dag dat uw kind geen onderwijs heeft, kunnen alleen kinderen van ouders in cruciale beroepen of kwetsbare gezinssituaties gebruik maken van de BSO na schooltijd.
  • dat we in principe op alle locaties open gaan als er voldoende gezonde medewerkers beschikbaar zijn.
  • Op welke manier kunt u uw kind brengen en ophalen, want daarbij is de 1,5 meter afstand belangrijk?
  • Welke speciale maatregelen gaan we nemen, zodat de opvang zo veilig mogelijk kan verlopen?

Zodra bovenstaande duidelijk is, zullen wij u dat laten weten en horen we graag of uw kind komt.

Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact met ons op.

Hartelijke groet,

Mario Lamers
Directeur-Bestuurder