Vragen?

Staat uw vraag er niet bij of is het antwoord niet duidelijk genoeg? Bel ons dan gerust. Wij helpen u graag.

Ja natuurlijk kan dat. Als u kunt aantonen dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor een gemeentelijk subsidieplaats en kan uw peuter voor 2 dagdelen gedurende de schoolweken van een van onze locaties gebruik maken. U mag niet kiezen voor 1 dagdeel maar moet altijd 2 dagdelen afnemen. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Indien u en mogelijke partner werken, dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. U betaalt een bruto periodeprijs. U vraag de kinderopvangtoeslag zelf bij de belastingdienst aan. Wilt u weten hoeveel u netto per uur betaalt, dan kunt u bij de tarieven een berekening maken. Werkt u en/of mogelijke partner niet? Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor een gemeentelijk subsidieplaats. U betaalt dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De kosten per periode voor 2 dagdelen staan bij de tarieven vermeld.

U heeft recht op een gemeentelijk subsidieplaats indien u en of mogelijke partner geen werk en dus geen inkomen hebben. Indien uw peuter geplaatst wordt, dan ontvangt u een aanbod per e-mail mét een verklaring subsidieplaats. Dit is een document wat u moet invullen. Op de tweede pagina wordt middels een stroomschema uitgelegd wat u ons per e-mail of post moet sturen.

Ja dat mag, maar u kunt geen gebruik van een gemeentelijk subsidieplaats maken en u betaalt het bruto tarief per periode.

Als uw peuter een reguliere plaats gebruikt (recht op kinderopvangtoeslag) , krijgt u voor het 2e kind meer kinderopvangtoeslag dan voor het 1e kind. De netto kosten zijn dus bij het 2e kind lager. Als uw peuter een gemeentelijk subsidieplaats gebruikt (geen recht op kinderopvangtoeslag), betaalt u voor het 2e kind een lager periodebedrag.

Nee vooralsnog niet. Wij richten ons voorlopig alleen op peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar. U kunt uw kind vanaf 1 jaar bij ons inschrijven.

Het LRK nummer (Landelijke Registratie Kinderopvang) vindt u op uw aanbod en uw contract. U vindt ze ook onder het kopje onze locaties. U heeft dit nummer nodig als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aan gaat vragen.

Als u een VVE indicatie van het consultatiebureau heeft dan kan uw peuter een van onze locatie 4 dagdelen bezoeken. 2 dagdelen betaalt u zelf en 2 dagdelen betaalt de gemeente, zijn voor u dus gratis.

Ja dat kan. Alle kinderen die een VVE indicatie hebben van het consultatiebureau kunnen van 2 gratis VVE dagdelen gebruik maken mits u ook zelf 2 dagdelen afneemt. Met andere woorden u betaalt 2 dagdelen en de gemeente betaalt daarnaast het 3e en of 4e dagdeel.

Elke locatie is jaarlijks gemiddeld 40 weken geopend. Bij 2 dagdelen maakt uw peuter dus jaarlijks gebruik van 40 openingsweken. U betaalt dus jaarlijks 40 weken opvang. Wij factureren de 40 weken wel over 12 maanden, u ontvangt ook tijdens de schoolvakantie een factuur voor de betreffende maand.

Als u hierdoor geen recht meer kinderopvangtoeslag heeft (omdat u langer dan 3 maanden werkloos bent), dan kunt u schriftelijk een verzoek doen om uw plaats van een reguliere plaats naar een subsidieplaats te wijzigen. U kunt een e-mail sturen naar infospa@spa-spo.nl, wij sturen u een “verklaring subsidieplaats”. Deze vult u in en u stuurt deze verklaring samen met de gevraagde stukken per e-mail of post terug. In de maand volgend op de maand waarin wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij uw plaats wijzigen in een gemeentelijk subsidieplaats.

Als u gebruik maakt van een gemeentelijk subsidieplaats moet u ons per e-mail informeren als u hier geen recht meer op heeft. Uw contract wordt gewijzigd in een reguliere plaats. U kunt binnen 3 maanden kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.

Als deze inkomenswijziging betekent dat u geen recht meer op een gemeentelijk subsidieplaats heeft, omdat u nu wel kinderopvangtoeslag kunt aanvragen, moet u ons hierover direct informeren. U kunt dit doen door ons per e-mail hiervan op de hoogte te stellen. Als deze inkomenswijziging betekent dat alleen uw inkomen verandert maar dat u nog steeds recht heeft op een gemeentelijk subsidieplaats dan geeft u uw nieuwe inkomensgegevens aan ons door voorzien van bewijzen.

Ja dat kan. Uw peuter is altijd meer dan 2 dagdelen welkom. Als u gebruik maakt van kinderopvangtoeslag (reguliere plaats) dan bedragen de kosten € 8,82 per uur (tarief 2020). Over de extra uren opvang kunt kinderopvangtoeslag aanvraag tot aan het door de belastingdienst gestelde maximum. Zie hiervoor verdere informatie van de belastingdienst. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_2016/welk_deel_van_de_opvangkosten_krijg_ik_vergoed/maximaal_230_uur_kinderopvangtoeslag/ik_werk Als u gebruik maakt van een gemeentelijk subsidieplaats dan is uw peuter ook meer dan 2 dagdelen welkom. U kunt dan voor hetzelfde tarief, wat u al betaald, meer dagdelen afnemen.

Dit is op sommige locaties inmiddels mogelijk. Op de pagina van de locaties vindt u de openingstijden. Als u gebruik maakt van een gemeentelijk subsidieplaats dan is uw peuter ook meer dan 2 dagdelen welkom. Wilt u weten wat de verlengde openstelling kost, neem contact op met het hoofdkantoor.

De exacte openingstijden kunt u vinden op de pagina bij uw gekozen locatie.

U kunt uw contract alleen schriftelijk opzeggen via infospa@spa-spo.nl De datum van de binnengekomen e-mail hanteren wij als opzeggingsdatum, ons opzegtermijn is één maand.

Wij plaatsen uw peuter standaard op de wachtlijst. Indien er een lange wachtlijst is, dan hanteren wij een inschrijfperiode van 2 maanden. Als uw peuter 2 maanden staat ingeschreven, dan plaatsen wij peuters op leeftijd. Na uw aanmelding hoeft u verder dus geen actie te ondernemen. Als een locatie in de ochtend én middag geopend is, dan ontvangt u een aanbod met de combinatie ochtend en middag. Op deze manier kunnen wij alle peuters op een zo eerlijk mogelijke manier een plekje aanbieden.

Nadat wij een akkoord voor plaatsing hebben ontvangen van u, dan ontvangt de betreffende locatie informatie over uw peuter. U ontvangt van de locatie een welkom kaartje met hierop de eerste opvangdag en tijdstip vermeld. Bij binnenkomst verwelkomt de pedagogische medewerkers u en uw peuter. Er is ook meteen een intake gesprek ingepland. U mag de eerste dagdeel even bij uw peuter blijven en daarna neemt u afscheid. Wat neemt u mee naar de opvang? - Luiers indien uw peuter nog niet zindelijk is. - Reservekleding. - Als tussendoortje neemt u een stuk fruit mee en iets te drinken. U mag uw peuter geen koeken, snoepjes e.d. meegeven. - Voorzie de tas, trommeltje en beker met de naam van uw peuter.

U kunt hiervoor contact opnemen met de locatie.

Gaat u verhuizen, heeft u een ander rekeningnummer of wilt u een wijziging in dagdelen aan ons doorgeven? U kunt het beste een e-mail sturen met uw gegevens en/of wijziging. Wij verwerken dit voor u in onze administratie. Graag wel onder vermelding van de naam van uw peuter.

Neem dan contact op met één van onze medewerkers van planning en plaatsing. U kunt bellen naar 026-3523350 of mailen naar infospa@spa-spo.nl