Soorten contracten BSO

Soorten contracten binnen de BSO

Binnen onze BSO’s zijn verschillende soorten contracten mogelijk. Dit kan per BSO verschillen, u kunt op de pagina van de betreffende BSO vinden wat de mogelijkheden zijn.

 1. 40 weken contract
  Opvang voor 40 schoolweken per jaar op de contractueel overeengekomen opvangmiddagen. De vakantieweken zijn vastgesteld conform de door de overheid vastgestelde schoolvakanties en/of de basisscholen waar de BSO mee samenwerkt.*
 2. 52 weken contract
  Opvang voor 40 schoolweken en 12 weken tijdens de schoolvakanties op de contractueel overeengekomen opvangdagen. De vakantieweken zijn vastgesteld conform de door de overheid vastgestelde schoolvakanties en/of de basisscholen waar de BSO mee samenwerkt.*
 3. Voorschoolse opvang
  Opvang één uur voor de openingstijd in de schoolweken van de basisscho(o)l(en) waar de BSO mee samenwerkt.
 1. Flexibele opvang in de schoolweken en vakantieweken
  Dit contract biedt u de mogelijkheid om opvang in opvangmiddagen en tijdens de vakantie in te plannen op momenten die u nodig heeft. De volgende afspraken gelden bij deze vorm van opvang:
 • u neemt minimaal twee opvangmiddagen per maand af op contract;
 • wat u boven het contract afneemt, wordt de maand erna gefactureerd;
 • u vraagt de opvang per opvangmiddag minimaal drie weken van tevoren  bij de afdeling Planning aan.  Indien u dit minimaal drie weken van tevoren doet, bent u gegarandeerd van opvang. Indien u dat later doet dan drie weken, bekijken wij of er plek is op de groep; 
 • na bevestiging van de afdeling planning is de opvang gegarandeerd en heeft u hiervoor een betalingsverplichting. Indien gewenst kan de opvang wel geruild worden

Per BSO zijn één of twee flexplekken beschikbaar, dit is afhankelijk van de grootte van de BSO en de bezetting. U kunt bij de afdeling Planning informeren of er een flexibele plek beschikbaar is op de BSO van uw keuze.

 1. Incidentele opvang
  We kunnen ons voorstellen dat er soms ouders zijn, die normaliter de opvang van de kinderen op een andere manier hebben geregeld, maar door omstandigheden voor een korte periode opvang nodig hebben. Deze ouders kunnen incidentele opvang voor een korte periode (maximaal zes weken) afnemen. Deze opvang wordt per school-opvangmiddag of per vakantiedag afgesproken, waarbij het tarief gelijk is aan de flexibele opvang.

*door gebruik te maken van het ruilbeleid kunt u uw opvangdagen meer flexibel inzetten.