BSO de Santekraam

BSO De Santekraam biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar, op basis van het antroposofisch mensbeeld. De opvang is gevestigd in het gebouw van de Parcivalschool, de vrije basisschool in Arnhem-Zuid.

BSO De Santekraam stelt zich tot doel om kinderen een beschermde en plezierige huiselijke omgeving te bieden waar ze kunnen spelen en zich ontwikkelen, en waar de opvoeding wordt ondersteund en met de ouders wordt gedeeld.

Openingstijden

De BSO is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14:45 tot 18:15. Wij starten elke dag in twee stamgroepen. Een groep met kinderen uit de kleuterklas en groep 3. De andere groep bestaat uit kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8.

De actuele schooltijden van de Parcivalschool vindt u hier (schoolgids). 

De ruimtes

De kleutergroep start de middag in het lokaal van kleuterklas B. De andere groep start de middag buiten en aansluitend in de BSO ruimte en het lokaal van kleuterklas C. Deze ruimtes zijn gevuld met uitdagend speelmateriaal wat aansluit bij de antroposofische visie. Ook spelen wij op drie pleinen rondom de Parcivalschool. Deze drie pleinen bieden genoeg groen en ruimte om te komen tot authentiek spel. Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van de grote zaal voor sport en spel.

Indeling van de middag
Bij de kleutergroep starten wij de middag met een rustmoment. We eten bijvoorbeeld een rijst wafel en drinken wat sap, we kletsen met elkaar over de dag. Na dit moment mogen kinderen zelf bepalen of zij gaan spelen in de kleuterhoeken, buitenspelen of knutselen/tekenen. Later op de middag wordt er fruit aangeboden.

Bij de andere groep wordt er ook eerst wat gegeten en gedronken. Daarna bepalen de kinderen zelf welke activiteiten zij gaan ondernemen. Er worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij de leeftijd en de behoefte van de kinderen.

Al het eten en drinken dat wordt aangeboden op de BSO is biologisch en past binnen een gezonde leefstijl.

Vakantie opening

BSO Santekraam-Zuid is tijdens de kerstvakantie de eerste week gesloten en in de zomervakantie in week 30, 31 en 32 gesloten. Bij onvoldoende aanmeldingen tijdens de vakantiedagen worden de BSO locaties samen gevoegd. De locatie informeert u hier tijdig over.