BSO De Santekraam-Noord biedt, op basis van het antroposofisch mensbeeld, buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar. De opvang is gevestigd in het gebouw van de Parcivalschool Arnhem-Noord, de vrije basisschool in Arnhem.

De locatie biedt, op basis van het antroposofisch mensbeeld, buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar. De opvang is gevestigd in het gebouw van de Parcivalschool Arnhem-Noord, de vrije basisschool in Arnhem. BSO De Santekraam-Noord is voor elk kind toegankelijk en stelt zich tot doel om kinderen, naast de gezinssituatie, een beschermde huiselijke omgeving te bieden waar ze kunnen spelen en zich ontwikkelen, en waar de opvoeding wordt ondersteund en met de ouders wordt gedeeld. Het werken met kinderen is niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. 

Openstelling 

De locatie start meeen na einde schooltijd en loopt door tot 18:15 uur. De actuele schooltijden van de Parcivalschool Arnhem-Noord vindt u hier (schoolgids).

Vakantie openstelling

BSO Santekraam-Noord is tijdens de kerstvakantie de eerste week gesloten en in de zomervakantie in week 30, 31 en 32 gesloten. Bij onvoldoende aanmeldingen tijdens de vakantiedagen, worden de BSO locaties samen gevoegd. De locatie informeert u hier tijdig over. Alle BSO locaties zijn in de zomer tussen 25-07-2020 en 16-08-2020 gesloten
(week 31-32-33). In de schoolvakanties is de locatie geopend van 8:00 uur tot 18:00 uur.