Kosten

Overzicht tarieven

In onderstaand overzicht kunt u de uurprijs vinden voor de verschillende contracten die u voor de BSO bij ons kunt afsluiten. Deze tarieven zijn brutobedragen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit betekent dat u netto kosten per uur meestal lager zijn.

U kunt deze kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst (klik hier) of via de kinderopvangtoeslag-app van de Belastingdienst. Vraag uw kinderopvangtoeslag aan binnen 3 maanden na de maand waarin u kind voor het eerst naar de opvang gaat. Vraagt u dit later aan, dan loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Uurtarieven 2021 buitenschoolse opvang

Contractsoort BSO
Santenkraam Noord

BSO         
Actief!                        

BSO
CreActief!               
BSO
Santenkraam Zuid
40 weken € 8,77 € 8,77 € 8,77 € 8,77
48 weken € 8,12 € 8,12 € 8,12 € 8,12
52 weken n.v.t. n.v.t. € 8,12 n.v.t.
Flex contract € 9,41 € 9,41 € 9,41 € 9,41

Studiedagen en extra opvang worden apart in rekening gebracht.

Soorten contracten binnen de BSO 

Binnen onze BSO’s zijn verschillende soorten contracten mogelijk. Dit kan per BSO verschillen, u kunt op de website bij de locatie vinden wat de mogelijkheden per BSO zijn. 

 1. 40 weken contract.
  Opvang voor 40 schoolweken per jaar op de contractueel overeengekomen opvangmiddagen. 
 2. 48 weken contract.
  Opvang voor 40 schoolweken en 8 weken tijdens de schoolvakanties op de contractueel overeengekomen opvangdagen. 
 3. 52 weken contract.
  Opvang voor 40 schoolweken en 12 weken tijdens de schoolvakanties op de contractueel overeengekomen opvangdagen
 4. Voorschoolse opvang.
  Opvang één uur voor de openingstijd in de schoolweken van de basisscho(o)l(en) waar de BSO mee samenwerkt.
 5. Flexibele opvang in de schoolweken en vakantieweken.
  Dit contract biedt u de mogelijkheid om opvang in opvangmiddagen en tijdens de vakantie in te plannen op momenten die u nodig heeft.
 6. Incidentele opvang.
  We kunnen ons voorstellen dat er soms ouders zijn, die normaliter de opvang van de kinderen op een andere manier hebben geregeld, maar door omstandigheden voor een korte periode opvang nodig hebben.Deze ouders kunnen incidentele opvang voor een korte periode (maximaal zes weken) afnemen. Deze opvang wordt per school-opvangmiddag of per vakantiedag afgesproken, waarbij het tarief gelijk is aan de flexibele opvang.