Gezondheid en veiligheid voorop. 

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, de kinderen en hun ouders staat altijd voorop. We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijven de adviezen en richtlijnen van de overheid, het RIVM en de GGD opvolgen. De richtlijnen hebben wij per locatie vastgelegd. Enkele afspraken kunnen per locatie verschillen, het plan met maatregelen is op te vragen bij de locatie waar uw kind is ingeschreven.

De meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM, klik hier. Voor de meest actuele informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal, klik hier.

Corona klachten
Wanneer uw kind  klachten heeft en u besluit uw kind te testen, dan is de uitslag van een zelftest niet voldoende betrouwbaar om weer naar de peuterspeelzaal of de BSO te mogen. Bij klachten is een GGD test vereist. Wanneer u niet test, blijft de afspraak dat uw kind na 24 uur klachtenvrij weer mag komen.

Medewerkers en thuistesten
Onze medewerkers worden binnen enkele weken in de gelegenheid gesteld om met behulp van thuistesten zichzelf 2 keer per week te testen (als er geen klachten zijn). De overheid stel de zelftesten voor medewerkers van onderwijs en kinderopvang hiervoor te beschikking. Het geeft rust bij medewerkers (en daarmee ook bij u) om geregeld te kunnen vaststellen dat er geen sprake is van een besmetting.Uiteraard geldt dat bij klachten onze medewerkers zich altijd zullen laten testen bij de GGD.

Sluiting locaties vanaf 16 december tot en met 16 april 2021.
Vanaf woensdag 16 december sluiten alle scholen, peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties voor een periode van 16 december tot en met tenminste16 april 2021. Net als in het voorjaar zal er gezorgd worden voor noodopvang. De noodopvang is bedoeld voor kinderen van ouders die beiden in een cruciale beroepsgroep werken. Ook als één van u beiden in een cruciale beroepsgroep werkt, en het lukt u echt niet om opvang voor uw kind te regelen, dan mag uw kind van de noodopvang gebruik maken. Er hoeft geen bewijs overlegd te worden. We gaan uit van vertrouwen. U mag gebruik maken van de noodopvang tot maximaal het aantal uren dat afgesproken is in het contract dat u met ons heeft. Uiteraard geldt nog steeds dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de noodopvang als er sprake is van Corona-gerelateerde gezondheidsklachten.  Wat dat betreft blijven de richtlijnen van het RIVM gelden, ook als het gaat om klachten bij huisgenoten.

De volledige informatie in zowel het Nederlands als Engels over de sluiting vindt u op deze pagina bij 'handige informatie'.

Compensatie ouderbijdrage lockdown (sluiting 16-12-2020 tot en met 16-04-2021)
De overheid zorgt ervoor dat alle ouders de betaalde ouderbijdrage gedurende de sluitingsperiode (lockdown) terugkrijgen. Dit gebeurt net als in het voorjaar 2020 door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en deze heeft aangevraagd. Indien u gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieplaats krijgt u via ons de ouderbijdrage terug in dezelfde maand als de SVB de ouderbijdrage terugbetaalt. Het maakt niets uit of het daarbij gaat om een peuterspeelzaal of een BSO. Deze regeling geldt voor ALLE kinderen die gebruik maken van de kinderopvang.

De compensatie ouderbijdrage over de sluitingsperiode 16 december tot en met 31 december is op 4 februari 2021 aan u terugbetaald als u met ons in 2020 een overeenkomst had. Dit is alleen het geval wanneer wij geen openstaande vordering op dat moment op u hadden. De compensatie ouderbijdrage over de sluitingsperiode 2021 volgt later dit jaar.
De teruggave over maart en de periode 1 t/m 16 april mag u in de maand mei tegemoetzien. Wij informeren u hierover zodra wij meer weten. 

Please read the English translation by the 'handige informatie' on this page.

Meer informatie vindt u op:

De beslisboom voor de peuterspeelzaal- en BSO kinderen. 

De branchevereniging BOINK heeft in samenwerking met onder andere het RIVM een beslisboom gemaakt. Deze gebruiken wij als leidraad. Met de beslisboom kunnen ouders beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag.
De laatste versie van de beslisboom kunt u hier downloaden.

Bent u op vakantie geweest in landen met een oranje of rood reisadvies? 

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Een actueel overzicht van oranje en rode gebieden is te vinden op Nederland wereldwijd. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat u en uw gezin in quarantaine gaan. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. 

Het Rijksoverheid legt op hun site uit waar u als gezin rekening mee moet houden. 

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
- Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten.
- Als u geen klachten heeft, werkt u zoveel mogelijk thuis of probeert u uw werktijden te verspreiden.
- Zorg dat kinderen door 1 persoon worden gebracht.
- Houd het afscheid kort.
- Zorg voor goede hygiënemaatregelen:

  • was uw handen regelmatig met water en zeep;
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes; 
  • geen handen schudden; 
  • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Heeft u nog vragen?

Op deze pagina hebben wij veel informatie staan. Staat uw vraag hier niet bij of heeft u meer vragen over hoe SPA omgaat met de coronasituatie? Neem dan contact op met één van de leidsters van de locatie waar uw kind staat ingeschreven. U kunt ook contact opnemen met ons kantoor van maandag t/m vrijdag van 9:00 t/m 16:00 uur op 026-3523350 of een mail sturen naar: infospa@spa-spo.nl. 

Tijdens de kerstvakantie hebben wij andere openingstijden. Dit kunt u hier vinden.

Websites met algemene informatie.